Zilveren Kruis Plusprogramma dashboard live voor fysiotherapeuten

 In Algemeen

Begin september is het LDF Dashboard voor fysiotherapiepraktijken uitgebreid met een Zilveren Kruis (ZK) Plusprogramma dashboard. Pluspraktijken zien met dit nieuwe dashboard in één oogopslag hoe hun praktijk scoort binnen de gestelde normen van het ZK Plusprogramma.

Vanaf 2013 is de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van een pilottraject uitgegroeid tot een van de grootste dataverzamelingen binnen de zorgsector. Fysiotherapiepraktijken die gegevens over hun verrichte fysiotherapeutische behandelingen aanleveren aan de LDF, krijgen in het LDF Dashboard hun resultaten te zien ten opzichte van de landelijke benchmark. Deze landelijke benchmark bestaat inmiddels uit meer dan drie miljoen unieke fysiotherapeutische behandelingen (behandelepisodes).

Dashboard voor Plusprogramma

Een logische vervolgstap voor het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  (KNGF) was het opzetten en integreren van een nieuw dashboard voor de deelnemende Pluspraktijken binnen het ZK Plusprogramma. Het Plusprogramma geeft praktijken de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een Plusovereenkomst met Zilveren Kruis. Het KNGF monitort de status van praktijken op verschillende onderdelen uit de Plusvoorwaarden van Zilveren Kruis. In opdracht van het KNGF ontwikkelden wij een nieuw dashboard dat deelnemende praktijken inzicht in hun voortgang geeft. Zo kunnen zij bekijken of ze goed op weg zijn om in aanmerking te (blijven) komen voor de Plusovereenkomst.

Gebruiksvriendelijke rapportage

Het dashboard is ontwikkeld op basis van feedback van deelnemers. Met hun input en scherpe blik hebben wij in samenwerking met Softmedia Interactive een gebruiksvriendelijke en intuïtieve rapportage opgezet. Zo bevat de rapportage alle nodige informatie over de voortgang en is door heldere datavisualisatie de getoonde informatie beter te begrijpen.

Door de verbeterde weergave en nieuwe functionaliteiten krijgen Pluspraktijken:

  • In één oogopslag overzicht van hun voortgang
  • Verbeterde sturingsinformatie
  • Gegevens per maand en per therapeut
  • Tips en adviezen binnen handbereik
  • Overzicht van de intervisiedeelname en visitatieresultaten
  • Elke maand een bijgewerkte rapportage

Meer over LDF

In de LDF worden verslagleggingsgegevens (procesdata) en behandeluitkomsten, zoals metingen en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs), uit elektronische patiëntendossiers (EPD’s) verzameld. Fysiotherapeuten en praktijkhouders krijgen via deze enorme database met landelijke benchmark meer inzicht in hun fysiotherapeutisch handelen en kunnen deze informatie toepassen in bijvoorbeeld de interne kwaliteitscyclus en de intervisie. Het KNGF gebruikt de verzamelde gegevens voor beleidsontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsborging. Wilt u meer weten over deze oplossing? Bekijk dan ons portfolio item.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Floortje Diephuis via fdiephuis@mediquest.nl of 088-1263990.

Dit zou u ook kunnen interesseren