Wachttijd vooralsnog meer bepalend voor zorgkeuze dan uitkomstinformatie

 In Onderzoek

In het kader van het project Gepast Verwijzen hebben we onderzocht op welke wijze zorgvragers en verwijzers van ZIO, eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en Heuvelland, op dit moment hun keuze voor vervolgzorg maken en welke factoren hierin bepalend zijn.

Advies van de huisarts belangrijke factor bij keuze zorgaanbieder

Het advies van de huisarts is door zorgvragers de meest genoemde reden voor de keuze van een bepaalde zorgaanbieder (34%), daarnaast spelen afstand (23%), wachttijd (17%) en of men al (eerder) onder behandeling was /is bij een zorgaanbieder (19%) een belangrijke rol in de keuze. Kwaliteitsinformatie speelt op dit moment (nagenoeg) geen rol in de keuze van een zorgaanbieder. Huisartsen geven aan in principe de voorkeur van de patiënt te volgen, tenzij zij zelf negatieve ervaringen hebben met een bepaalde zorgaanbieder / specialist. Dan zijn zij wel sturend.

Reden keuze voor huidige aanbieder

Merendeel heeft geen keuze-informatie ontvangen

Bijna de helft van de zorgvragers geeft aan geen keuze-informatie te hebben ontvangen van de huisarts of verwijsbureau Tipp. Toch is 74% (grotendeels) tevreden over de hulp die ze gehad hebben bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder. Bijna de helft van de zorgvragers had bij de betreffende verwijzing geen behoefte om verschillende zorgaanbieders te bespreken.

Wachttijd veruit belangrijkste informatie voor keuze zorgaanbieder

De keuze-informatie die gegeven wordt, beperkt zich op dit moment tot informatie over wachttijden. Hoewel objectieve kwaliteitsinformatie nu nog geen rol speelt bij de keuze voor een zorgaanbieder, worden zorguitkomsten (zoals behandelresultaten en complicaties) en ervaring van de zorgaanbieder met vergelijkbare patiënten door 37% respectievelijk 32% van de responderende zorgvragers belangrijk gevonden om mee te laten wegen in een advies bij toekomstige keuzes (ZorgRank). Wachttijd (67%), of de zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar (46%) en reisafstand (44%) worden het vaakst genoemd.

Verder lezen (naar de website van Gepast Verwijzen)

Dit zou u ook kunnen interesseren