Wachttijd jeugd GGZ aanbieders regio Utrecht te lang en niet transparant

 In Algemeen, Onderzoek

Van bijna de helft van de jeugd GGZ aanbieders in de regio Utrecht zijn de wachttijden niet vindbaar, en als deze gepubliceerd worden, blijkt dat de gemiddelde wachttijd twee keer zo lang is dan de landelijke treeknorm. Mediquest heeft onderzocht dat gemeenten in de regio Utrecht geen zicht hebben op wachttijden, laat staan grip hebben om gericht te sturen op toegankelijke zorg. Verder toont de analyse aan dat de verschillen in wachttijden tussen jeugd GGZ aanbieders groot zijn. Daaruit blijkt dat transparantie van wachttijden in de jeugd GGZ wezenlijk van belang is voor jeugdigen en ouders bij het maken van een passende keuze voor een aanbieder.

Aanmeld- en behandelwachttijd

De gemiddelde aanmeldwachttijd (wachttijd vanaf beschikking afgegeven door de gemeente tot intakegesprek bij de GGZ aanbieder) ligt voor ruim 84% van de instellingen en voor ruim 45% van de vrijgevestigden boven de landelijke treeknorm van vier weken. De gemiddelde wachttijd voor instellingen is met 8,1 weken twee keer zo lang als de treeknorm. De gemiddelde behandelwachttijd (wachttijd vanaf intake tot start behandeling) ligt wel ruim onder de landelijke treeknorm. Opvallend daarbij is dat voor 14,3% van de vrijgevestigden de behandelwachttijd hoger is dan de landelijke treeknorm, voor instellingen ligt dit percentage met 2% beduidend lager.

Het blijkt echter dat bijna 50% van Jeugd GGZ aanbieders informatie over wachttijden niet publiceert. Ook op hoofddiagnose zijn amper wachttijden bekend, terwijl dit zeer relevante informatie voor een zorgvrager blootlegt, namelijk onacceptabel lange wachttijden voor diagnosegroepen die een bedreiging kunnen vormen voor de individu en/of de omgeving.

Grote spreiding

Opvallend is verder dat de aanmeldwachttijden een grote spreiding laten zien. Het betekent dat wachttijden tussen GGZ aanbieders sterk uiteenlopen, van bijvoorbeeld 1,5 week tot maximaal 40 weken bij de aanmeldwachttijd voor instellingen. Zorgvragers hebben dus daadwerkelijk iets te kiezen. Door te laat ingrijpen is de kans reëel dat de problematiek van de jeugdige en ouders vanwege de te lange aanmeldwachttijd ernstiger en of complexer wordt. Met als gevolg dat de zorgvraag zwaarder wordt, het zorgtraject intensiever en de maatschappelijke kosten groter.

Initiatief Mediquest

Gezien het belang voor de jeugdigen, ouders en gemeentelijke politiek om meer transparantie in de wachttijden Jeugd GGZ te verkrijgen, heeft Mediquest het initiatief genomen de wachttijden te verzamelen van alle GGZ aanbieders in de regio Utrecht. Dit betreft Utrecht, omringende gemeenten en specifiek de samenwerking tussen gemeenten in Zuidoost Utrecht*. Dit is het eerste initiatief in Nederland dat voor een bepaalde regio concreet inzichtelijk maakt hoe het daadwerkelijk gesteld is met de wachttijden in de Jeugd GGZ.

MediQuest wil hiermee aantonen dat de transparantie nog gebrekkig is, dat de wachttijden sterk verbeterd kunnen worden en dat zorgvragers ook daadwerkelijk iets te kiezen hebben. Mediquest verwacht dat resultaten voor regio Utrecht niet op zichzelf staan en slechts een voorbeeld is van het gebrek aan transparantie en lange wachttijden in het jeugd GGZ in Nederland.

Tijd voor transparantie

De tijd is rijp voor transparantie van wachttijden en andere resultaten binnen de Jeugd GGZ, alsook ten aanzien zorg & ondersteuning die geleverd wordt op basis van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Mediquest doet een oproep aan de gemeentelijke politiek om voor haar inwoners, alsook voor haar eigen beleid concrete stappen te zetten naar transparantie en grip op relevante uitkomsten zoals wachttijden, doelrealisatie en ervaren kwaliteit. Het doel hiervan is het realiseren van passende, toegankelijke en tijdige zorg voor zorgvragers, die van goede kwaliteit is en leidt tot positieve gezondheid**.

Indien er vragen zijn over de analyse, dan kunt u contact opnemen met:
Jeroen Homberg
Manager Innovatie, MediQuest
jhomberg@mediquest.nl
088– 126 39 78

*Gemeente Bunnik, gemeente Zeist, gemeente de Bilt, gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Wijk bij Duurstede
**Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

Dit zou u ook kunnen interesseren