Home » Voor wie » Leveranciers hulpmiddelen

Leveranciers hulpmiddelen

Als leverancier van Ehealth, medische of WMO-hulpmiddelen wilt u optimaal bijdragen aan de kwaliteit van leven van uw klanten. Onze oplossingen helpen u hierbij.

Verbeter op punten die voor uw klanten belangrijk zijn

Door goed naar uw klanten te luisteren, ontvangt u veel waardevolle verbeterinformatie voor uw product- en dienstverlening. Ook geeft het meten van klantervaringen vertrouwen: uw klanten voelen zich gehoord en gewaardeerd. Onze ervaring zetten wij in om u te voorzien van een efficiënte meting die aansluit bij uw klantproces. Wij ondersteunen ook in het ontwikkelen en implementeren van een uniform meetinstrument voor de branche, zodat u als leverancier uw prestaties kunt vergelijken met andere leveranciers en de uitkomsten ook gebruikt kunnen worden als keuze-informatie voor consumenten of inkoopinformatie voor gemeenten en zorgverzekeraars. Zo hebben wij in nauwe samenwerking met het veld de PREM-hooroplossing ontwikkeld: hét instrument in Nederland om de door slechthorenden ervaren kwaliteit van zorg rondom de verstrekking van hoorhulpmiddelen inzichtelijk te maken.

Slim datagebruik

Als leverancier verzamelt u veel gegevens (gestructureerd en ongestructureerd) over het gebruik van uw producten door uw doelgroep, zoals gegevens van sensors, zelfmetingen, IoT, metadata en zorguitkomsten. Wij helpen u graag meer inzicht uit de data te halen, zodat deze optimaal benut wordt om de kwaliteit van leven van uw (toekomstige) klanten te verbeteren.

Slim datagebruik geeft informatie met een voorspellende waarde. Met inzet van datascience oplossingen analyseren wij gestructureerde en ongestructureerde gegevens voor beslisondersteuning en kwaliteitsverbetering. Onze oplossingen zijn gericht op monitoring, signalering en sturing op preventie, triage, gepast verwijzen en samen beslissen over het zorg-/behandelproces en de keuze van een hulpmiddel.

Vragen? Ik help u graag verder!

Jeroen Homberg – Innovatiemanager