Home » Voor wie » Koepelorganisaties

Koepelorganisaties

Onze oplossingen ondersteunen u als koepel-, branche- of beroepsorganisatie om de belangen van de bij u aangesloten aanbieders te behartigen.

Neem de regie in het transparant maken van kwaliteit

Om de kwaliteit van de geleverde zorg (verder) te verbeteren is inzicht hierin voor zowel u als uw leden belangrijk. Zorgconsumenten, zorgverzekeraars en toezichthouders verlangen ook inzicht in de kwaliteit van zorg van uw leden. Wij helpen u met het opzetten van een eenduidige en gebruiksvriendelijke kwaliteitsregistratie die is gebaseerd op kwaliteitsnormen die u zinvol vindt. Aanbieders weten immers vaak zelf het beste wat goede zorg is voor hun cliënten. Er is in het werkveld veel kennis over welke zorgaspecten en resultaten betrouwbaar en zinvol zijn om te meten en welke niet.

Wij ondersteunen en adviseren u bij het eenduidig registreren van basisgegevens, zoals specialisaties, het behandelaanbod en tarieven. Wij bieden verschillende mogelijkheden om de kwaliteit van zorg vast te leggen en te meten, zoals het doen van:

  • Kwaliteitsmeting van het zorgaanbod: wat moet een aanbieder binnen de praktijk geregeld hebben om passende zorg te kunnen bieden?
  • Cliëntervaringsonderzoek: wat zijn de ervaringen van de behandelgroep met de geboden zorg van de aanbieder?
  • Resultaatmeting: in welke mate is het doel dat gesteld is aan het begin van de behandeling behaald bij afronding hiervan?

Hiermee kunnen zowel uw leden als (toekomstige) cliënten zien wat aanbieders geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Ook kunnen zij uitkomsten van zorg met elkaar vergelijken.

Deskundige en persoonlijke ondersteuning

Wij helpen u met het opzetten van een eenduidige en gebruiksvriendelijke kwaliteitsregistratie die is gebaseerd op kwaliteitsnormen die u zinvol vindt.

Deskundige en persoonlijke ondersteuning

Wij helpen u met het opzetten van een eenduidige en gebruiksvriendelijke kwaliteitsregistratie die is gebaseerd op kwaliteitsnormen die u zinvol vindt.

Zorg voor een registratie die (ook) meerwaarde biedt voor de aanbieders

We stellen gebruiksvriendelijke applicaties beschikbaar om de gewenste informatie aan te leveren, onafhankelijk te laten toetsen en uitkomsten terug te geven. Hierbij kunnen wij een koppeling maken met uw ledenadministratie of met EPD leveranciers om zo direct uw leden te benaderen voor deelname en informatie die in deze systemen beschikbaar is, over te nemen. Zo leveren leden alleen informatie aan die elders nog niet geregistreerd wordt. Daarnaast koppelen wij resultaten in een rapportage terug aan aanbieders met daarin de eigen uitkomsten afgezet tegen die van collega’s (geanonimiseerd). Ook kunnen wij op uw verzoek (een selectie van de) data doorleveren aan partijen die om verantwoording vragen of kwaliteitsinformatie als keuze-ondersteunende informatie willen tonen.

Mediquest is een onafhankelijke partij (TTP)

Door ons in te schakelen als onafhankelijke partij die de data verzamelt, beoordeelt, valideert en terug rapporteert kunnen uw leden zich nog beter positioneren in de zorgmarkt.

Mediquest is een onafhankelijke partij (TTP)

Door ons in te schakelen als onafhankelijke partij die de data verzamelt, beoordeelt, valideert en terug rapporteert kunnen uw leden zich nog beter positioneren in de zorgmarkt.

Wij werken in opdracht van

Vragen? Ik help u graag verder!

Jon Schaefer – Directeur