Home » Voor wie » Belangenorganisaties

Belangenorganisatie

Onze oplossingen ondersteunen u als belangenorganisatie om uw doelgroep te voorzien van goede informatie en om hun belangen, kennis en ervaringsdeskundigheid in te zetten voor goede zorg en ondersteuning.

Versterk de positie van uw doelgroep met de juiste informatie

Om aan de vraag van uw doelgroep voor duidelijke en betrouwbare informatie over het aanbod en de kwaliteit ervan te voldoen, bieden wij u kwaliteits- en keuzeinformatie. Dat varieert van gegevens over het aanbod in Nederland, wachttijden, uitkomsten of ervaringen van patiënten of cliënten.

Wij helpen u door gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen, te vertalen naar bruikbare informatie en beschikbaar te stellen via een app, keuzewijzer of infographic. En mist u net die actuele of specifieke informatie waar uw doelgroep om vraagt? Dan helpen wij u om zelf relevante criteria vanuit consumentenperspectief op te stellen en in afstemming met betrokken partijen uit het veld in kaart te brengen.

Door deze informatie transparant te maken krijgt uw achterban objectieve informatie om zorg of ondersteuning te kiezen die past bij hun persoonlijke wensen. Naast deze objectieve keuze-informatie geeft de ervaringsinformatie van anderen in een vergelijkbare situatie duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten. Door de kennis van uw doelgroep te vergroten, gaan zij beter voorbereid met een aanbieder in gesprek over de behandeling of ondersteuning. Dat geeft hen vertrouwen, en het versterkt de mogelijkheid om samen te beslissen over een passende behandeling.

Mediquest verzamelt en vertaalt data naar duidelijke informatie

“Een keurmerk of onderscheiding kan een belangrijke en positieve prikkel zijn voor zorgaanbieders om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.”

Mediquest verzamelt en vertaalt data naar duidelijke informatie

“Een keurmerk of onderscheiding kan een belangrijke en positieve prikkel zijn voor zorgaanbieders om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.”

Voeg waarde toe aan zorg vanuit de wensen en kennis van uw doelgroep

Om zorg en ondersteuning beter af te stemmen op de wensen en verwachtingen van uw doelgroep, kunt u hun ervaringsdeskundigheid en kennis goed inzetten. Bijvoorbeeld om te bepalen hoe goede zorg en ondersteuning vanuit hun perspectief eruit moet zien.

Door een onderscheiding of keurmerk te ontwikkelen voor de zorg en ondersteuning die voldoet aan de eisen die u en uw doelgroep hiervoor opstellen, stimuleert u kwaliteitsverbetering. Zo krijgen aanbieders een prikkel om hun zorg vanuit consumentenperspectief verder te verbeteren of zich meer te gaan specialiseren. Zorgverzekeraars en gemeenten stimuleren kwaliteit van zorg en ondersteuning door ervaringen, uitkomsten of keurmerken mee te nemen in hun zorginkoop.

Wij helpen u met de ontwikkeling van breed gedragen criteria voor goede zorg en ondersteuningen bekijken welke data en informatie nodig zijn om de kwaliteit goed in kaart te brengen. Wij verzorgen voor u de dataverzameling, analyses, eventuele aanvullende dataleveringen en eventuele ontwikkeling van een keuzewijzer.

Wij werken in opdracht van

Vragen? Ik help u graag verder!

Augie Vissers – Projectmanager

“Ik zet mij graag in om inwoners-, cliënten- en patiënten(organisaties) inzicht te geven in het zorg- en ondersteuningsaanbod en de kwaliteit daarvan. Een belangrijke voorwaarde om het aanbod te kunnen kiezen dat bij je past.”

 

088 – 126 39 88

avissers@mediquest.nl