Verzekeraars benieuwd naar ervaringen met zorg

 in Algemeen

Zorgverzekeraars vinden de kwaliteit van zorg belangrijk. Om de zorgkwaliteit inzichtelijk te krijgen, zijn ervaringen van verzekerden essentieel. Om die reden zijn Achmea, CZ, Menzis en VGZ op 1 juli gestart om op grote schaal te inventariseren hoe hun verzekerden de zorg in ziekenhuizen en klinieken beoordelen.

MediQuest voert het onderzoek uit in opdracht van de vier zorgverzekeraars. Verzekerden worden via een korte vragenlijst gevraagd naar hun ervaring met de zorg in een door hen bezocht ziekenhuis of kliniek. Het streven is om zo’n 200.000 verzekerden per jaar te bevragen.

Het onderzoek

Geselecteerde verzekerden ontvangen een brief of een e-mail, waarin hen wordt gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Het invullen kan schriftelijk of online. Verzekerden kunnen het door hen bezochte ziekenhuis en zorgverlener(s) beoordelen op verschillende onderdelen, zoals informatie, tijd en aandacht, inspraak in een eventueel behandelplan en nazorg. Daarnaast is er een open vraag waarin gegeven antwoorden – indien gewenst – door de verzekerde nader kunnen worden toegelicht.

Wat gebeurt er met de resultaten?

MediQuest voert, als onafhankelijk onderzoeksbureau, het onderzoek uit voor vier zorgverzekeraars. De resultaten van het onderzoek worden door de deelnemende zorgverzekeraars gebruikt om de zorg die zij inkopen te verbeteren. Daarnaast worden de resultaten op hun websites geplaatst: hierbij is te denken aan een gemiddelde score uit de ingevulde vragenlijsten, die wordt getoond op een zorgzoeker van de betreffende verzekeraar. Op die manier wordt voor andere verzekerden inzichtelijk gemaakt hoe de zorg in een bepaald ziekenhuis of in een bepaalde kliniek wordt ervaren. Deze informatie kan andere verzekerden helpen bij het maken van een bewuste keuze voor een bepaald ziekenhuis of bepaalde kliniek.

Heeft u nog vragen?

Neem dan tijdens kantooruren contact op met MediQuest via 088-1263901. U kunt ook een e-mail sturen naar verzekerdenonderzoek@mediquest.nl.

Dit zou u ook kunnen interesseren