Terugblik symposium “Meten = Communiceren!”

 in Algemeen, Evenementen

Welke informatie zit er in de uitkomsten van patiëntonderzoek, waarmee ziekenhuizen de zorg nog beter toe kunnen spitsen op de wensen van patiënten? Oftewel: hoe haalt u het maximale uit patiëntonderzoek? In het karakteristieke Muntgebouw in Utrecht kwamen donderdag 23 maart medewerkers van ziekenhuizen bij elkaar om zich hierover te laten informeren en inspireren.

Steven Horsch, Business Development Manager bij Mediquest, trad op als dagvoorzitter en opende de middag met een aantal vragen aan het publiek. Wat zorgt bijvoorbeeld voor belemmering in het succesvol opvolgen van patiëntervaringen in de ziekenhuizen?

Continu meten

Judith Stamhuis van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) liet met haar presentatie over continu patiëntervaringen meten vooral zien hoe ze belemmeringen in het ziekenhuis hebben kunnen oplossen. Hoe creëer je draagvlak bij medewerkers en hoe zorg je voor succesvolle implementatie van zo’n omvangrijk proces? Inmiddels meet het RKZ twee jaar continu en hebben ze een enorme hoeveelheid data. Alle afdelingen van het RKZ meten en de resultaten zijn onderdeel van de planning & controlecyclus. “Eerst keken we naar de resultaten per moment, maar nu we steeds meer data hebben, kunnen we naar trends kijken.”

PROMs

Liza van Steenbergen van de LROI was aanwezig om het patiëntonderzoek met de uitkomstindicatoren PROMs te belichten. De LROI verzamelt alle informatie rondom gewrichtsprothesen en de PROMs in orthopedie. Liza kon ons de eerste uitkomsten van de PROMs orthopedie laten zien. Zowel in de responspercentages als in de daadwerkelijke verschilscores tussen het meetmoment voor de behandeling en het meetmoment na de behandeling zagen we grote verschillen tussen de aanbieders.

Mediquest Kwaliteitsnetwerk MSZ

Steven Horsch presenteerde een nieuw initiatief van Mediquest, het Kwaliteitsnetwerk MSZ. Dit nog op te zetten netwerk verenigt klanten van Mediquest en experts van Mediquest om gezamenlijk kennis, ervaring en best practices rondom zorgkwaliteit te delen. Maar het netwerk wordt ook opgezet om in co-creatie – Mediquest en klanten – producten (door) te ontwikkelen. Netwerkleden profiteren zo van de nieuwste ontwikkelingen tegen gereduceerd tarief. Op dit moment peilt Mediquest de interesse voor deelname aan het netwerk.

Blik op de toekomst van patiëntonderzoek

Na een korte pauze liet Jon Schaefer, directeur van Mediquest, zijn licht schijnen op trends en ontwikkelingen rondom patiëntonderzoek. De patiënt wordt een steeds bewustere consument en als ziekenhuis moet je daarop inspelen. Wat en hoeveel maak je als zorgverlener transparant? Hoe ga je de interactie aan nadat zij een vragenlijst hebben ingevuld? Ook technologie rondom het verzamelen en sturen van patiëntinformatie kwam aan bod. Steeds vaker worden er hulpmiddelen ontwikkeld die allerlei zaken meten. Dat is ook informatie, die we straks wellicht niet meer extra hoeven uit te vragen. Ook worden rapportages steeds meer ingericht op verbeteracties, bijvoorbeeld door automatisch signalen in te vouwen bij slechte of juist goede resultaten. Een goede aanvulling van een van de deelnemers was dat we in dit geheel van technologische ontwikkeling de patiënt zelf en de emotionele kant niet uit het oog moeten verliezen.

Meetbaar succes op tevredenheid

Zanna van der Aa van KSM Fabriek sloot de middag af met haar inspirerende visie op klanttevredenheid en klantbeleving. Hoe zorg je dat je op de juiste aspecten verbetert, zodat je in control bent om daadwerkelijk tevredenere klanten te creëren? Dat zit volgens haar niet in allerlei extraatjes zoals bloemen uitdelen, maar het zit in slechts een aantal kritieke factoren. Met enige statistiek kun je precies die punten boven tafel krijgen waarop je maximaal effect kunt bereiken. Er zijn blijkbaar maar een paar elementen echt belangrijk voor klanten, en als je daar verbeteracties op zet, stijgt de tevredenheid. Zanna liet voorbeelden zien van dit proces uit het bedrijfsleven, maar een patiënt is volgens haar net zo goed een klant. Daarmee kun je deze methodiek ook in de zorgpraktijk laten werken.

Wij kijken terug op een geslaagde middag en wij hopen dat ziekenhuizen geïnspireerd zijn geraakt om een nieuwe of extra stap te zetten in patiëntonderzoek. We willen de aanwezig deelnemers hartelijk danken voor hun komst en bijdrage aan het symposium.

Dit zou u ook kunnen interesseren