Subsidie voor Samen Beslissen in eerste lijn met keuzehulpen

 In Algemeen, In de media

Op 1 juli heeft Zorginstituut Nederland subsidie toegekend aan het consortium om Samen Beslissen met keuzehulpen in de eerste lijn te implementeren. De visie: patiënten aan het begin van de curatieve zorgketen al een keuzehulp aanbieden helpt bij het verminderen van onnodige diagnoses, verwijzingen of behandelingen. Wij zijn verheugd om bij te mogen dragen aan deze mooie ontwikkelingen als samenwerkingspartner.

Huisarts, medisch specialist en patiënt beslissen structureel samen in de curatieve zorgketen. Dat is het doel van het project. De samenwerkingspartners gaan dit realiseren door tweedelijnskeuzehulpen geschikt te maken voor de eerste lijn. Een goede keuzehulp geeft betrouwbare medische informatie over behandelingen én sluit aan bij de behoefte van de patiënt. Dit helpt zorgprofessional en patiënt om samen een onderbouwde keuze te maken voor de behandeling die het beste bij de patiënt past.

Keuzehulpen uit de tweede lijn geschikt maken voor de eerste lijn

Initiatiefnemer PATIENT+ heeft verschillende keuzehulpen ontwikkeld die in de tweede lijn, door zorgprofessionals in ziekenhuizen, worden gebruikt. Deze gaan zij nu samen met Patiëntenfederatie Nederland, InEen en Mediquest geschikt maken voor de eerste lijn. We passen ze aan op basis van de informatiebehoefte van patiënten, de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Leidraad voor keuzehulpontwikkeling en de handreiking en het gespreksmodel gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast worden de keuzehulpen gepersonaliseerd met uitkomstinformatie gebaseerd op PROMs (Patient Reportes Outcome Measures) en uitkomstinformatie uit bestaande kwaliteitsregistraties.

Er wordt straks in drie regio’s gestart met het aanbieden van de vernieuwde keuzehulpen. Per regio zetten tenminste 6 huisartsenpraktijken 4 keuzehulpen in.

Samenwerking met diverse partijen uit het veld

Net als bij project Gepast Verwijzen doen veel partijen mee in dit project. Onder meer Ziekenhuis Bernhoven, het Reinier de Graaf en de Rivas en drie regionale huisartsenorganisaties: Synchroon, Zorgorganisaties Eerste Lijn en Huisarts en Zorg. Verder zijn Q-consult Zorg, Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en de verzekeraars CZ, Menzis en Zilveren kruis samenwerkingspartners voor implementatie en opschaling.

Meer weten over dit project?

Daniel vertelt er graag over. Hij is te bereiken op dkapitan@mediquest.nl of 06 – 24 09 72 95.

Informatie op website Zorginstituut Nederland: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/publicatie/2019/07/04/transmurale-toepassing-van-keuzehulpen-voor-samen-beslissen-in-de-curatieve-zorgketen-door-patient-huisarts-en-medisch-specialist

Nieuwsbericht van PATIENT+ over de subsidie > https://patientplus.info/zorginstituut-nederland-kent-opnieuw-subsidie-toe-aan-patient/

Nieuwsbericht op Skipr > https://www.skipr.nl/actueel/id39047-subsidie-voor-acht-projecten-op-gebied-van-samen-beslissen.html

 

Dit zou u ook kunnen interesseren