Sturen op kwaliteitsindicatoren? Creëer focus!

 In Algemeen

De Tjongerschans enthousiast over de prioriteitenanalyse van MediQuest

Onlangs voerde MediQuest voor ziekenhuis De Tjongerschans een prioriteitenanalyse uit. Met deze analyse bepalen wij welke kwaliteitsindicatoren (van de Inspectie en Zichtbare Zorg) prioriteit voor het ziekenhuis hebben. De analyse maakt inzichtelijk op welke selectie van indicatoren De Tjongerschans komend jaar kan gaan sturen en welke normen daarbij gehanteerd kunnen worden. Een belangrijk hulpmiddel volgens De Tjongerschans.

Ingrid Telle, projectleider Zichtbare Zorg binnen De Tjongerschans, beantwoordde voor ons enkele vragen over deze analyse.

 1.     Wat levert de prioriteitenanalyse voor jullie concreet op?
“De prioriteitenanalyse is een perfect hulpmiddel om zowel op hoofdlijn- als op detailniveau prioriteiten te gaan stellen. We weten met de analyse bijvoorbeeld aan welke specialismen en aandoeningen we meer aandacht moeten besteden, maar daarnaast weten we ook aan welke kwaliteitsindicatoren we voorrang moeten gaan verlenen. Het wordt dus snel inzichtelijk waar het goed gaat, maar ook waaraan we moeten gaan werken.”

2.     Hoe gaan jullie om met de resultaten van de analyse?
“De resultaten worden op verschillende manieren en op verschillende niveaus in de organisatie gebruikt. Zo hebben we recent de resultaten besproken met de medische staf, waarbij is afgesproken dat de centrummanagers en de vakgroephoofden afspraken met de artsen zullen gaan maken over prioriteiten en doelen. Daarnaast zullen we binnenkort ook de resultaten bespreken met het management met als voornaamste doel te bekijken hoe we de bewustwording voor de kwaliteitsindicatoren in huis nog verder kunnen vergroten. Ook bekijken we of het interessant is om de resultaten te bespreken met externe partijen, zoals de Inspectie en/of zorgverzekeraars, om hun ook meer inzicht te geven in onze focuspunten en welke afspraken we hier intern over hebben gemaakt.”

 3.     Waar moeten we mee doorgaan en waar zie je nog verbeterpunten?
“Ga zo door! Jullie moeten vooral doorgaan met de prioriteitenanalyse. Wel zouden we het interessant vinden als jullie in de analyse ook inzichtelijk kunnen maken hoe de indicatorensets zich in de toekomst gaan ontwikkelen, door bijvoorbeeld aan te geven welke indicatoren gaan vervallen. Hierdoor zijn we in staat nog specifieker te kijken naar de selectie van indicatoren waar we voorrang aan willen verlenen. Ook zou het interessant zijn om deze analyse voor de veiligheidsindicatoren en de instellingsbrede indicatoren van de Inspectie (zoals decubitus, pijn, ondervoeding etc.) uit te voeren, zodat we ook voor deze indicatoren de prioriteiten helder hebben en concreet aan de slag kunnen.”   

4.     Als je andere instellingen een advies zou mogen geven over het sturen op kwaliteitsindicatoren, wat zou je dan willen adviseren?
“Maak gebruik van dit hulpmiddel! Ik ben er echt heel enthousiast over omdat het een heel goed startpunt is om vanuit hier verder te gaan.”

Prioriteitenanalyse MediQuest

Prioriteitenmatrix: de matrix wordt opgebouwd door de score op een specifieke indicator (x-as) af te zetten tegen de kwaliteit van de indicator (y-as). Hierdoor ontstaat er een indeling in vier kwadranten. De indicatoren die vallen binnen het kwadrant “lage score van de indicator” (x-as) en “hoge kwaliteit van de indicator” (y-as) zijn indicatoren met een hoge prioriteit en deze zijn weergegeven in het rood. De indicatoren die vallen binnen het kwadrant “ lage score van de indicator” (x-as) en “lage kwaliteit van de indicator” (y-as) zijn indicatoren met een lage prioriteit en deze zijn weergegeven in het geel. De overige indicatoren, weergegeven in het groen, hebben geen prioriteit.

“Met de prioriteitenanalyse ziet een ziekenhuis snel welke indicatoren prioriteit hebben, zodat zij hierop kunnen verbeteren.”

Meer weten over de prioriteitenanalyse?

Neem dan vrijblijvend contact op met Marit Gras.

Telefoon: 088 – 126 39 85.

Dit zou u ook kunnen interesseren