Roze lintjes 2017 – aandacht voor ‘samen beslissen’

 In Algemeen, In de media

Het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg is weer uitgereikt. Dit jaar vraagt de Borstkankervereniging Nederland (BVN) expliciet aandacht voor het thema ‘Samen beslissen’. MediQuest ondersteunt BVN hier graag bij, want ook wij zien samen beslissen als belangrijk onderdeel van de ervaren kwaliteit van zorg.

Wanneer een patiënt samen met een behandelaar zorgvuldig kiest voor de zorg die hem of haar het beste past, draagt dit gevoel van zelfregie bij aan een betere ervaring door de patiënt. Om samen beslissen mogelijk te maken, is inzicht nodig in welke behandelmogelijkheden er zijn, welke voor- en nadelen deze hebben en waar deze geboden worden. Daarnaast zien we dat de volgende aspecten steeds meer een rol spelen om tot een (gezamenlijke) weloverwogen keuze te komen: ‘Hoe vaak voert een arts een behandeling uit?’ en ‘Wat zijn ervaringen van (ex)patiënten met het ziekenhuis en effecten van een behandeling op korte en lange termijn?’

Uitkomsten

Het meetinstrument PROM biedt de mogelijkheid om ook de ervaren uitkomst van behandelingen op langere termijn in kaart te kunnen brengen. Door uitkomsten te combineren met bijvoorbeeld aantallen behandelingen of patiëntervaringen ontstaat informatie waarmee patiënt en behandelaar samen kunnen beslissen welke behandeling gewenst is. En of een behandeling (gedeeltelijk) op een andere locatie of ziekenhuis plaatsvindt of dat voor een andere behandeling gekozen wordt.

Aantallen en ervaringen

Wij verzamelen in opdracht van BVN aantallen van en ervaringen met de borstkankerzorg. Deze informatie is voor patiënten, naasten en zorgverleners/verwijzers terug te vinden in de Monitor Borstkankerzorg. Daarnaast publiceren wij ook aantallen behandelingen voor andere zorggebieden en brengen we ervaringen van patiënten in kaart voor diverse specialismen en behandelingen met PROM-, PREM en CQi-metingen.

Lees meer in het nieuwsbericht van BVN: Vandaag uitreiking roze lintje met het thema: samen beslissen

 

Dit zou u ook kunnen interesseren