Prostaatkanker: hoe minimaliseren we de lichamelijke én mentale impact?

 in Algemeen

Niet voor niets is de norm voor het minimum aantal prostaatkankeroperaties door de beroepsvereniging van urologen verhoogd naar 50 in 2018 en naar 100 in 2019. De kans op complicaties zoals incontinentie is namelijk kleiner in een ziekenhuis met meer ervaring. 21 ziekenhuizen voldeden in 2017 al aan de norm van 50 operaties per jaar en 12 ziekenhuizen voldoen zelfs al aan de norm van 100 operaties. Er wordt hard gewerkt aan verdere concentratie van de zorg, maar dat alleen is niet voldoende. Behalve het verhogen van de ervaring van de chirurgen, is ook het meten en inzetten van patiëntgerapporteerde uitkomsten in het behandeltraject noodzakelijk om de levenskwaliteit voor mannen met prostaatkanker te verbeteren.

Waarom samen beslissen zo belangrijk is

Elke behandelkeuze heeft een andere impact op het leven van een patiënt met prostaatkanker. Lichamelijke klachten die mannen ervaren na behandeling zijn bijvoorbeeld plasklachten, erectieproblemen en darmproblemen. Maar ook mentale klachten komen voor, bijvoorbeeld spanning over het verder groeien van de tumor of minder mannelijk voelen als gevolg van de prostaatkanker of van de behandeling.

Uit recent onderzoek van Marie-Anne van Stam blijkt dat patiënten die zich betrokken voelden bij het maken van de behandelkeuze, minder onzekerheid rapporteren over de keuze, meer kennis hebben over prostaatkanker en minder spijt hebben van de behandeling dan mannen die minder betrokkenheid ervoeren.

Ervaren gezondheid monitoren

Om individuele patiënten goed te kunnen begeleiden gedurende het behandeltraject of een periode van actief volgen is het belangrijk om de ervaren gezondheid te monitoren en in de spreekkamer te bespreken. De door patiënten gerapporteerde uitkomsten kunnen daarnaast voor nieuwe patiënten gebruikt worden om hen bij bepaalde behandelkeuzes gepersonaliseerde risicovoorspellingen te geven. Een manier om dit te doen is het inzetten van PROMs (Patient Reported Outcome Measures). Met PROMs voor prostaatkanker worden, naast de acute complicaties en behandeluitkomsten, ook aspecten over de algemene gezondheid en de beleving van de ziekte gemeten. De meting loopt gedurende meerdere jaren, waardoor er informatie verzameld wordt over de langere termijn effecten bij prostaatkankerpatiënten.

Het voordeel van het inzetten van PROMs is dat er een zogenaamde ICHOM standaard voor PROM is opgesteld, waardoor de informatie kan worden gemeten en vastgelegd volgens een internationaal gevalideerde standaard. Patiënten, zorgprofessionals en verzekeraars zijn overtuigd van de meerwaarde van PROMs, daarom is het aanbieden van PROMs aan patiënten en het bespreken van de resultaten in de spreekkamer ook opgenomen op de transparantiekalender.

Starten met het meten van PROMs

Mediquest ondersteunt ziekenhuizen om op continue basis PROMs uit te zetten. Hierbij zetten we in op een zo laag mogelijke registratielast voor zorgverleners en directe bruikbaarheid van resultaten. Koppelingen maken het mogelijk om vanuit het patiëntsysteem te werken met ons platform. Patiënten ontvangen automatisch de vragenlijsten die voor hen relevant zijn en resultaten zijn continu beschikbaar in het datawarehouse van het ziekenhuis.

Meer weten over PROMs meten met Mediquest? Bekijk de pagina PROM Ziekenhuizen >

Of neem direct contact op met Anne Vogelaar, Projectleider continu patiëntonderzoek, via avogelaar@mediquest.nl of 088 126 39 58.

 

Dit zou u ook kunnen interesseren