ZINK

 ZINK geeft inzicht in de relatie tussen kwaliteit en prijs en helpt de zorginkoper om op een efficiënte manier bij zorgverleners de vinger op de zere plek te leggen.

Zorginkoop wordt voor zorgverzekeraars steeds belangrijker. Door goede afspraken te maken met zorgverleners kan men zich naar haar verzekerden onderscheiden en haar schadelast beperken. De afspraken gaan over beschikbaarheid, kwaliteit, innovatie en natuurlijk prijzen van de aangeboden zorg. De geboden kwaliteit en services staan momenteel echter vaak niet in relatie met de prijs.

Zorginkopers kunnen hiermee eenvoudiger, sneller en scherper onderhandelen. Bovendien heeft men een onafhankelijke onderbouwing voor de onderhandelingen.

 
diensten per klantgroep