Training zorgadvies

Training zorgadvies

Geef het beste zorgadvies!

U wilt uw patiënten, cliënten en verzekerden snel verwijzen naar de zorgverlener die het best past bij hun behandelwens.

Welke actuele kwaliteitsdata is hiervoor beschikbaar en waar vindt u die?

De training zorgadvies leert u precies welke bronnen er zijn en hoe u de data gebruikt voor een passend zorgadvies.

Hoe ziet de training zorgadvies eruit?

De training zorgadvies bestaat uit twee dagdelen:

Dagdeel 1 – Kwaliteit van zorg

  • Wat is kwaliteit? Welke verschillende elementen van kwaliteit zijn er? 
  • Welke kwaliteitsbronnen kennen we? Welke zijn bruikbaar voor zorgadvies?
  • Hoe maak je van data informatie? Welke beoordelingssystemen zijn er en wat zijn de onderliggende data?

Dagdeel 2 – Patiënt cases uit de praktijk

  • Gezamenlijk bespreken hoe beantwoording van patiëntvragen in zijn werk gaat
  • Uitwerken van de cases met beschikbare kwaliteitsinformatie (in groepjes)
  • Presentatie resultaten en voorkomende dilemma’s
  • Samenvatting, conclusies en afsluiting

Na afloop bent u in staat om klantgesprekken te voeren waarbij u de precieze zorgbehoefte van uw klant goed en snel achterhaalt. U leert om de benodigde databronnen te vinden en correct te interpreteren. Met deze informatie weet u vervolgens een goed onderbouwd zorgadvies op te stellen voor uw patiënt, cliënt of verzekerde.

Voor wie is de training zorgadvies geschikt?

De training zorgadvies is voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met kwaliteitsinformatie of hier meer over wil leren. Hierbij kunt u denken aan zorgadviseurs en -consulenten, maar ook aan zorgadviseurs bij gemeenten en in de eerste lijn.

De training is speciaal opgezet om uw medewerkers meer achtergrond te geven over kwaliteitsinformatie en aan te zetten tot het gebruik van kwaliteitsinformatie bij het doorverwijzen van patiënten, verzekerden en klanten.

diensten per klantgroep