NEON

De zorgvrager wordt steeds kritischer. Niet alleen de afstand, maar de kwaliteit en wachttijd van een ziekenhuis bepaalt steeds vaker de keuze van de zorgvrager. Veel verzekeraars krijgen dan ook vragen van hun verzekerden over waar ze het beste terecht kunnen voor een bepaalde behandeling.

Voor wie is NEON bedoeld?

NEON is ontwikkeld voor zorgverzekeraars die hun verzekerden goed willen adviseren over de mogelijkheden voor een behandeling. Naast prestatie- en algemene informatie over zorginstellingen, bevat NEON ook kwalitatieve informatie over deze zorgaanbieders. Hierbij kunt u denken aan de professionele kwaliteit en de ervaringen van patiënten en huisartsen. Zorgverzekeraars Achmea, CZ, en De Friesland maken gebruik van (data uit) NEON.

NEON in de praktijk

Iedere medewerker van de afdeling zorgconsulentie/ zorgbemiddeling krijgt door middel van inlogcodes toegang tot de gegevens. Met een postcode van de verzekerde kan de zorgconsulent/ bemiddelaar eenvoudig en onafhankelijk zien bij welke instelling de verzekerde de juiste zorg krijgt. Deze informatie kan vervolgens als advies naar de verzekerde worden uitgebracht. 

diensten per klantgroep