Ondersteuning Zorgaanbieders

Data verzamelen

Data verzamelen

Goed inzicht start met het verzamelen van informatie. Achter al onze producten en diensten gaat een enorme hoeveelheid data schuil. Wij verzamelen informatie over zorgaanbieders en zorgprocessen via verschillende bronnen, maar vergaren ook veel unieke informatie via onze eigen patiëntmetingen en reputatieonderzoeken. Wij streven om per zorgaanbieder altijd alle beschikbare informatie bij elkaar te brengen, van behandelaanbod tot kwaliteitsgegevens.

 • U profiteert van onze jarenlange dataverzameling en uitgebreide databases
 • Wij zijn sterk in het uitdenken en maken van efficiënte koppelingen om gegevens samen te voegen

Prestaties benchmarken

Prestaties benchmarken

Door te werken met gestandaardiseerde meetinstrumenten en data op uniforme wijze te verzamelen, is het mogelijk om gegevens te vergelijken (benchmarken). Dat levert veel essentiële informatie op, want door uw eigen prestaties met anderen te vergelijken ziet u snel waar u goed in bent en waar u kunt verbeteren.

 • U krijgt verbeterinformatie op gedetailleerd niveau in handen die u stimuleert om stelselmatig te verbeteren (nog vóór zorgverzekeraar, beleidsmaker of overheid u stuurt)
 • Wij werken zo veel mogelijk met uniforme meetmethodes en streven voor ieder zorggebied naar landelijke benchmarks
 • U profiteert van onze jarenlange ervaring met de opzet en uitwerking van landelijke benchmarks

Prioriteiten analyseren

Prioriteiten analyseren

Wanneer u weet waar uw organisatie staat, weet u ook wat er moet verbeteren. Om te bepalen waar u mee moet starten om direct verbetering op gang te krijgen, is het van belang om prioriteiten te stellen. Op al onze producten en diensten kunnen wij een prioriteitenanalyse uitvoeren. Deze analyse brengt snel en overzichtelijk voor u in kaart op welke concrete punten uw ziekenhuis kan versterken en waar u als eerste mee start om direct resultaat te boeken.

 • U krijgt concreet resultaat in handen, doelen worden duidelijk en alle betrokkenen weten wat hen te doen staat
 • U verzandt niet in een grote berg complexe kwaliteitsinformatie, resultaten en ideeën
 • De resultaten zijn goed bruikbaar voor interne en externe verantwoording

Acties monitoren

Acties monitoren

Wanneer duidelijk is wat er moet gebeuren en wanneer, is het zaak de actie daadwerkelijk uit te voeren. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk kan dat tegenvallen. Om ervoor te zorgen dat acties ingepland worden, gemonitord worden en dat niemand een deadline vergeet, maakt u gebruik van onze actiemonitor. Zo houdt u efficiënt overzicht op zowel kleine als grote processen binnen de organisatie.

 • Realtime, overzichtelijke en actuele informatie over de voortgang van te nemen acties
 • De gegevens zijn bruikbaar voor interne en externe verantwoording, overleg en (jaar)verslagen
 • U bevordert de bedrijfseconomische resultaten, kwaliteit en efficiency van uw organisatie

Kwaliteitsdashboard

Kwaliteitsdashboard

Zorgaanbieders beschikken over veel prestatie- en kwaliteitsgegevens, vaak afkomstig uit verschillende tools en softwaresystemen. In het ideale geval zijn al deze losse instrumenten voor inzicht, monitoring en sturing samen te voegen tot één module: het kwaliteitsdashboard. Dit geeft concrete informatie om intern op te sturen en de strategie van uw organisatie te bepalen. Wij kwaliteitsdashboards en balanced scorecards op maat, afgestemd op uw specifieke wensen.

 • Realtime, overzichtelijke en actuele informatie en alerts op managementniveau
 • Wij bezitten kwaliteitsdata (tevredenheid en Indicatoren benchmark) om uw dashboard te voeden
 • Wij faciliteren de totstandkoming: van het gezamenlijk definiëren van kritieke prestatie indicatoren tot de techniek en bouw van uw ideale en werkbare dashboard.

 

Meta analyse

Meta analyse

Als zorgaanbieder beschikt u vaak over veel verschillende informatie over de geleverde zorg. Denk aan kwaliteitsindicatoren en patiëntervaringen, maar ook bijvoorbeeld financiële gegevens. Los zijn de resultaten nog overzichtelijk, maar wat is de stand van zaken in een groter geheel? 

De waarde van al deze afzonderlijke bronnen van informatie vergroot u met een meta-analyse. Een meta-analyse integreert alle data. Hierdoor komen patronen in of juist afwijkingen tussen verschillende informatiebronnen aan het licht, die anders onopgemerkt blijven. Uw beschikbare informatie wordt in een breder perspectief geplaatst. De resultaten van een meta-analyse zijn daardoor van onschatbare waarde voor de organisatie.

 • Diepgaand inzicht in oorzaken en verklaringen voor bepaalde patronen in de organisatie
 • Bewustwording: er is soms op meerdere aspecten aandacht nodig om te verbeteren

Kwaliteitsaccountant

Kwaliteitsaccountant

Externe partijen gebruiken de kwaliteitsgegevens steeds vaker als keuze-informatie. Ook trekken ze hier conclusies uit voor het wel of niet toekennen van keurmerken of een zorginkoopcontract. Zorgen voor vergelijkbare en betrouwbare gegevens is dus van groot belang.

Wij voeren bij zorgaanbieders onafhankelijke checks uit op de verzamelde kwaliteitsgegevens. Is de informatie volgens de juiste richtlijnen verkregen, zijn uw steekproeven representatief en heeft u alle indicatoren goed geïnterpreteerd? Met deze extra controle verzekert u zichzelf ervan dat uw gegevens op de juiste manier verzameld zijn en kunt u ze met een gerust hart doorsturen naar het publieke domein en delen met andere zorgpartijen.

 • U bent goed voorbereid en komt niet voor onaangename verrassingen te staan
 • Wij hebben jarenlange ervaring met analyse, interpretatie, schoning en benchmarks van kwaliteitsinformatie
 • De kwaliteitsaccountant werkt onafhankelijk en deskundig

Kwaliteitsupport

Kwaliteitsupport

Te druk om alle ontwikkelingen rondom kwaliteit op te volgen? Onmogelijk om aan alle kwaliteitseisen te voldoen in de beperkte tijd die u heeft? Of kampt u met onverwachte uitval van uw personeel?

Kwaliteitsupport is dé oplossing om kwaliteitsverbetering, keuzeondersteuning of patiëntgerichte zorg de aandacht te geven die het nodig heeft. Samen met u zoeken wij passende tijdelijke ondersteuning, het specifieke talent of helpende handen die u zoekt. Wij garanderen u ervaren experts, met kennis van zaken, die zich snel een opdracht of project eigen maken.

 • U staat zelf aan het roer: de expert voert alleen de opdracht voor u uit
 • Wij verzorgen het volledige proces van werving, selectie en screening 
 • U profiteert van professionals die een frisse blik werpen op uw organisatie
diensten per klantgroep