Patiëntervaringsonderzoek Oefentherapie

Voldoen aan kwaliteitseisen en inzicht in patiëntervaringen!

Voldoen aan kwaliteitseisen en inzicht in patiëntervaringen!

Een meting met het PREM Oefentherapie geeft waardevolle informatie over wat er goed gaat en wat beter kan in uw praktijk, zodat u praktische verbeteracties kunt doorvoeren. En, niet onbelangrijk: u voldoet met één meting direct aan de gestelde kwaliteitseisen van zorgverzekeraars!

Ik ben al klant

Klik hier!
Vrijblijvende offerte aanvragen?
Klik hier!

 

 

Online offerte

Vraag hier een offerte aan voor het meten van patiëntervaringen in 2018. Past u niet exact in het plaatje maar wilt u wel meten? Wij denken graag met u mee!

Vrijblijvende offerte aanvragen?
Klik hier!

Kosten en voorwaarden

In 2018 meet u, online, voor € 102,- (excl. BTW) per deelnemende praktijk. Dit bedrag is opgebouwd uit € 87,- per therapeut en € 15,- praktijkkosten. Met meer therapeuten meten? Dat kan voordeel opleveren! Met hoe meer therapeuten u meet, hoe goedkoper u per therapeut uit bent. Vraag online een offerte aan om te zien wat de kosten voor uw praktijk zijn.

Aangepast voorstel voor grote praktijken of netwerken.
Voor praktijken of netwerken die met meer dan acht therapeuten willen gaan meten, biedt MediQuest een aantrekkelijke korting.

Schriftelijk meten
Hebben uw patiënten geen e-mailadres? Geen probleem, u kunt bij ons ook schriftelijke vragenlijsten afnemen. Neem contact met ons op voor de kosten en voorwaarden.

Van inzicht tot actie!

Met het Patiëntervaringsonderzoek voor Oefentherapie bij MediQuest verzekert u zichzelf van een gedegen onderzoek. U profiteert van onze jarenlange kennis en ervaring met grootschalige continue en online metingen en (door)ontwikkeling van patiëntonderzoek. Daarbij zijn wij een door het CKZ geaccrediteerd meetbureau, preferred supplier voor de PREM en pionier in online patiëntonderzoek.

Ervaring van een praktijk:
“Met enige scepsis en tegenzin is het patiëntervaringsonderzoek bij ons geïmplementeerd. We wilden een systeem dat zo weinig mogelijk extra handelingen van de therapeuten zou vergen. Daarbij moest het een overzichtelijke analyse geven met gegevens waar we direct wat konden doen. Door de directe koppeling met Fysiomanager was aan de eerste voorwaarde voldaan. Afgezien van het invullen van een mailadres en een vinkje op de patiëntkaart is een verdere handeling niet nodig. Het overzicht geeft zeer gedetailleerd weer hoe de uitkomst van het PEO voor onze praktijk is, maar geeft daarnaast ook in een compact overzicht weer wat het voor onze praktijk betekent en hoe we de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren. De scepsis aan het begin van de implementatie is ongegrond geweest.”

-FTB Multidisciplinair Gezondheidscentrum in Baarn

Een meting met de PREM geeft waardevolle informatie op zowel praktijk-, therapeut- en eventueel netwerkniveau en zet aan tot praktische verbeteracties. Waar kunt u de zorg verder optimaliseren en hoe zorgt u voor een gericht en haalbaar actieplan?

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met de helpdesk via paramedie@mediquest.nl of 088-1263904.

Vragenlijst

Voor de online vragenlijst hanteren wij drie verschillende versies. Op basis van de leeftijd van een respondent wordt bepaald welke versie van de vragenlijst iemand te zien krijgt:

0-11 jaar: ouders/verzorgers
12-15 jaar: adolescenten
16 jaar en ouder: regulier

Inhoudelijk zijn de vragenlijsten hetzelfde. Het verschil zit in de aanschrijfvorm. Waar reguliere respondenten met ‘u’ worden aangesproken, worden adolescenten met ‘jij’ aangesproken. Voor ouders of verzorgers van kinderen geldt dat overal de verwijzing naar het kind wordt gemaakt. Onder ‘Relevante links’ vindt u een voorbeeld van de reguliere vragenlijst.

Hieronder is een introductiefilm over patiëntervaringsonderzoek te vinden, die MediQuest in samenwerking met Pharos en stichting Miletus heeft ontwikkeld.

Rapportage

U heeft altijd gedetailleerd inzicht in uw resultaten via onze online rapportagemodule Cerium.

In Cerium vergelijkt u eenvoudig de uitkomsten van uw praktijk met andere praktijken uit Nederland (externe benchmark). U kunt ook de uitkomsten van de in uw praktijk werkzame therapeuten onderling vergelijken (interne benchmark).

De voordelen van de rapportage van MediQuest:

 • Continu bruikbare resultaten op maat
 • Snel inzicht in uw sterke punten en verbeterpunten
 • Bepaal uw verbeterstrategie nog vóór de zorgverzekeraar u stuurt
 • Bekijk uw resultaten per therapeut, behandelvorm of zorgverzekeraar
 • Continu overzicht van uw aangeleverde patiënten en responspercentages
 • Inzicht in de trend per kwartaal en in een (interne en externe) benchmark
 • Download de resultaten en responspercentages voor (externe) verantwoording of presentaties

Als oefentherapiepraktijk bent u eigenaar van uw eigen onderzoeksresultaten. Indien gewenst leveren wij uw resultaten aan externe partijen, zoals zorgverzekeraars.

Koppelingen

Omdat een meting u al genoeg werk oplevert, streven wij ernaar de registratielast voor oefentherapeuten laag te houden. Daarom verzorgen wij zo veel mogelijk koppelingen met uw administratie of EPD systeem.

 • Volledig automatische aanlevering mogelijk voor gebruikers van Intramed, Incura, Fysiomanager, Fysioroadmap, Fysiologic, Abakus, Winmens, E-Devop, inEPD, Medikad, Curasoft, G2, Evry, SpotOnMedics, Ysis en  Pro Software, Ons (Nedap Healthcare) en FysiO (Crosssuite).

Maakt u geen gebruik van de genoemde EPD en/of administratiesystemen? Geen probleem, ook dan kunt u gewoon bij ons meten. Met andere leveranciers heeft MediQuest een semiautomatische koppeling. Dit betekent dat u handmatig de patiënten selecteert die uitgenodigd moeten worden en aanlevert op onze uploadpagina. Het voordeel is dat u zelf goed inzicht heeft in welke patiënt u wel en niet aanmeldt voor de vragenlijst.

Veel gestelde vragen

Toon meer tekst

1. Kan de vragenlijst onder alle patiënten worden uitgezet, of alleen onder patiënten verzekerd bij een bepaalde zorgverzekeraar?
De vragenlijst kan onder alle patiënten worden uitgezet. Het staat de praktijk vrij om alle patiënten, of alleen patiënten van een bepaalde zorgverzekeraar aan te leveren. Welke patiënten meetellen voor de meetverplichting verschilt per zorgverzekeraar. Dit kunt u terugvinden in uw overeenkomst met de zorgverzekeraar.

2. Worden met de zorgverzekeraar alleen gegevens van die desbetreffende zorgverzekeraar gedeeld?
Indien praktijken een overeenkomst hebben met een zorgverzekeraar waarvoor de verplichting geldt om gegevens uit het PREM aan te leveren, dan worden de gegevens door MediQuest opgeleverd conform de afspraken in de betreffende overeenkomst. Alleen de resultaten van patiënten verzekerd bij de desbetreffende zorgverzekeraar worden door geleverd.

3. Hoe wordt bij zorgverzekeraars kenbaar gemaakt dat een praktijk is aangesloten voor de PREM meting?
MediQuest ontvangt van de zorgverzekeraar een contracteerlijst met praktijken die met de desbetreffende zorgverzekeraar een overeenkomst hebben die hen verplicht om een patiëntervaringsonderzoek uit te voeren. Van deze praktijken wordt procesdata doorgeleverd, tenzij praktijken bij ons hebben aangegeven hier bezwaar tegen te hebben. Onder procesdata wordt verstaan: overeenkomst met MediQuest ja/nee; het aantal therapeuten dat per praktijk AGB code staat aangemeld bij MediQuest; het aantal patiënten dat is benaderd en het aantal patiënten dat heeft gerespondeerd. Het betreft geen inhoudelijke onderzoeksresultaten. De doorlevering van gegevens is per praktijk AGB-code ingeregeld.

4. Wanneer komen patiënten in aanmerking voor de vragenlijst?
In de PREM richtlijnen is opgenomen dat patiënten in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek indien zij aan alle onderstaande criteria voldoen:

 • De patiënt moet minimaal 2 oefentherapiebehandelingen hebben gehad;
 • De patiënt heeft akkoord gegeven voor gebruik van het e-mailadres voor kwaliteitsonderzoek;
 • Alle verplichte gegevens voor de dataverzameling zijn beschikbaar of ingevuld (contactgegevens, geboortedatum, etc.);
 • Een patiënt mag maximaal 2 keer per jaar benaderd worden, mits voor een andere diagnosebehandelcode;
 • Afgeronde of niet-afgeronde behandeling:
  • Behandeling afgerond: dan mag dat niet langer dan 60 dagen geleden zijn geweest;
  • Niet-afgeronde behandeling: de patiënt wordt benaderd na 15 behandelingen en/of;
  • Niet-afgeronde behandeling: de patiënt mag geen behandeling hebben gehad in de afgelopen 6 weken

5. Is het mogelijk om schriftelijke vragenlijsten uit te zetten?
Er is mogelijkheid tot het schriftelijk benaderen van patiënten. Hiervoor rekenen wij een meerprijs van €7,50 per patiënt (excl. BTW) tot en met 100 patiënten. Er is geen minimum verbonden aan het aantal af te nemen schriftelijke vragenlijsten. Levert u meer dan 100 patiënten per jaar aan, dan bieden we de vragenlijst aan voor € 7,00 per patiënt (excl. BTW). De kosten voor schriftelijk meten liggen hoger dan voor online meten. Dit wordt o.a. veroorzaakt door druk- en portokosten. Ook vergt de verwerking en analyse van de data meer tijd. Praktijken die enkel schriftelijk meten ontvangen een korting op de online meting.

6. Hoe zijn specifieke doelgroepen te benaderen?
Het is mogelijk om schriftelijke vragenlijsten af te nemen zodat mensen zonder e-mailadres of computer ook de vragenlijst in kunnen vullen. Daarnaast is er een introductiefilm beschikbaar waarin wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om de vragenlijst in te vullen. Ook wordt uitgelegd hoe de vragenlijst ingevuld moet worden. Bij de ontwikkeling van de film is rekening gehouden met laaggeletterden en immigranten. Daarnaast is er een informatiedocument voor patiënten en een flyer voor in de wachtkamer beschikbaar, deze kunt u bij ons opvragen.

7. Op welke manier worden patiënten benaderd voor de online vragenlijst?
Patiënten ontvangen een e-mail waarin ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Hierin is een link naar de vragenlijst opgenomen. De mail wordt verstuurd door onderzoeksbureau MediQuest namens de betreffende praktijk. Indien de patiënt de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, ontvangt de patiënt een herinnering één week na het versturen van de uitnodiging. Het is niet mogelijk voor praktijken om de tekst aan te passen of een logo toe te voegen.

Zorgverzekeraars 2018

Toon meer tekst

Menzis
Menzis stelt het uitvoeren van patiëntervaringsonderzoek verplicht voor praktijken met een overeenkomst vanaf profiel 2. Heeft u een profiel 2 of profiel 3 overeenkomst met Menzis? Dan dient u in 2018 met alle therapeuten binnen uw praktijk continu patiëntervaringsonderzoek uit te voeren met de PREM-vragenlijst. Daarbij mogen voor een profiel 3 overeenkomst de onderzoeksuitkomsten niet ouder zijn dan 12 maanden en dient de behaalde score >8.0 te zijn.

CZ
CZ stelt dat zodra de PREM-metingen op de landelijke meetkalender worden vermeld, het meten van patiënttevredenheid een vereiste is ongeacht het type overeenkomst.

VGZ, Zorg en Zekerheid & Zilveren Kruis
Zowel VGZ, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis hebben in 2018 geen voorwaarden met betrekking tot het meten van patiëntervaringen opgenomen in de overeenkomst.

Let op: lees uw overeenkomst met de zorgverzekeraar goed door met betrekking tot de meetverplichting. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend en gebruik van het overzicht is voor eigen risico. Aansprakelijkheid van MediQuest is derhalve uitgesloten.

 

diensten per klantgroep