Medewerkerstevredenheid (MTO)

Medewerkerstevredenheid (MTO)

Tevreden en loyale medewerkers maken uw organisatie tot een succes!

Enthousiaste en gemotiveerde medewerkers maken uw organisatie! Door actief naar hun mening en ervaring te vragen, houdt u contact met uw medewerkers, weet u wat er leeft en waar verbetering gewenst is.

Benchmarken

Door gebruik te maken van dezelfde vragen voor al uw medewerkers, zijn de resultaten goed vergelijkbaar. Hierdoor kunt u de resultaten intern benchmarken en ziet u de verschillen tussen afdelingen, teams en type werknemers. De uitkomsten geven u concrete aanknopingspunten om verder te verbeteren en laten zien op welke thema’s u actie kunt ondernemen.

  • Optimaal inzicht in de uitkomsten type werknemer, afdeling of team
  • Bekijk de resultaten door de tijd heen (trend): werpen uw verbeteracties de gewenste vruchten af?
  • Inzicht in best practices: wat kunnen afdelingen en medewerkers van elkaar leren?

Prioriteiten stellen

Uw medewerkers laten u zien waar zij behoefte aan hebben. Maar hoe bepaalt u welke aspecten uw aandacht nodig hebben? En waar helpt u uw medewerkers nu direct mee? De Prioriteitenanalyse van MediQuest brengt voor u snel en overzichtelijk in kaart welke organisatieonderdelen uw ziekenhuis kan optimaliseren en waar u het beste mee kunt starten om direct verbeteringen op gang te brengen. U boekt dus direct resultaat!

  • U verzandt niet in een grote berg complexe informatie, resultaten en ideeën
  • Sneller, doelgerichter en onderbouwd de organisatie en cultuur verbeteren
  • De resultaten zijn bruikbaar om met medewerkers in gesprek te gaan
  • Concreet plan met duidelijke doelen en overzicht voor de betrokkenen

Actie monitoren

Het is u duidelijk waar u intern op wilt verbeteren voor uw medewerkers. Nu is het zaak om actie te ondernemen en pijnpunten in de organisatie aan te pakken en blijvend te verbeteren.
Met onze tools helpen wij u om alle stappen te voorzien van een actie en deze gericht te monitoren. U ziet snel of acties daadwerkelijk in gang worden gezet en hoe ze zich ontwikkelen. Zo heeft u de gewenste managementinformatie direct bij de hand, overzichtelijk gerangschikt en altijd up-to-date.

Onze applicaties om acties te monitoren zijn naar wens in te richten. Maatwerk dus!

  • Structuur in de dikwijls vele actiepunten; u weet wie, waar, wanneer moet starten
  • Door automatische signalen stuurt u snel bij wanneer deadlines of normen niet gehaald worden
  • Gerichte acties bevorderen de loyaliteit, motivatie en het enthousiasme van uw medewerkers
diensten per klantgroep