Klantervaringsonderzoek Logopedie

Klantervaringsonderzoek Logopedie

Uw zorg en dienstverlening verbeteren? Gebruik de ervaringen van uw patiënten!

Zowel voor u als behandelaar, maar ook voor de beroepsvereniging en de zorgverzekeraar bieden de ervaringen van patiënten nuttige informatie om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Ik ben al klant

Klik hier!
Vrijblijvende offerte aanvragen?
Klik hier!

Online offerte

ATTENTIE: ten onrechte heeft Zilveren Kruis (Achmea) MediQuest niet opgenomen in de lijst van aangewezen meetbureaus voor het Klantervaringsonderzoek Logopedie. Zilveren Kruis geeft aan een fout te hebben gemaakt en erkent MediQuest als meetbureau voor het Klantervaringsonderzoek Logopedie.

Hieronder kunt u een offerte aanvragen voor het meten van klantervaringen in 2018. Past u niet exact in het plaatje maar wilt u wel meten? Wij denken graag met u mee!

Vrijblijvende offerte aanvragen?
Klik hier!

Praktijken die zich na 1 oktober 2017 aanmelden voor de patiëntervaringsonderzoek meten de rest van 2017 kosteloos. Neemt uw praktijk al deel aan de meting en meldt u na 1 oktober 2017 een nieuwe therapeut aan? Dan meet deze therapeut de rest van 2017 kosteloos.

Kosten en voorwaarden

In 2018 meet u, online, vanaf € 102,- (excl. BTW) per deelnemende praktijk. Dit bedrag is opgebouwd uit € 87,- per therapeut en € 15,- praktijkkosten. Met meer therapeuten meten? Dat kan voordeel opleveren! Met hoe meer therapeuten u meet, hoe goedkoper u per therapeut uit bent. Vraag online een offerte aan om te zien wat de kosten voor uw praktijk zijn.

Praktijken die zich na 1 oktober 2017 aanmelden voor de patiëntervaringsonderzoek meten de rest van 2017 kosteloos. Neemt uw praktijk al deel aan de meting en meldt u na 1 oktober 2017 een nieuwe therapeut aan? Dan meet deze therapeut de rest van 2017 kosteloos.

Aangepast voorstel voor grote praktijken of netwerken.
Voor praktijken of netwerken die met meer dan acht therapeuten willen gaan meten, biedt MediQuest een aantrekkelijke korting!

Schriftelijk meten
Hebben uw patiënten geen e-mailadres? Geen probleem, u kunt bij ons ook schriftelijke vragenlijsten afnemen. Neem contact met ons op voor de kosten en voorwaarden.

Van inzicht tot actie!

Met het Klantervaringsonderzoek Logopedie bij MediQuest verzekert u zichzelf van een gedegen onderzoek. U profiteert van onze jarenlange kennis en ervaring met grootschalige continue en online metingen en (door)ontwikkeling van patiëntonderzoek. Daarbij zijn wij een door het CKZ geaccrediteerd meetbureau, preferred supplier voor het Klantervaringsonderzoek voor Achmea en pionier in online patiëntonderzoek.

Een meting met het Klantervaringsonderzoek geeft waardevolle informatie op zowel praktijk-,therapeut en eventueel netwerk niveau en zet aan tot praktische verbeteracties. Waar kunt u de zorg verder optimaliseren en hoe zorgt u voor een gericht en haalbaar actieplan?

Wij geven u graag de antwoorden in onze jaarlijkse webinars.

Vragenlijst

Alle meetbureaus die het KEO Logopedie uitzetten, gebruiken dezelfde vragenlijst. Dit is de door Achmea en de NVLF geaccordeerde vragenlijst voor het KEO Logopedie. Bekijk hier een voorbeeld van de vragenlijst.

Meer weten over patiëntervaringsonderzoek? Hieronder is een introductiefilm over patiëntervaringsonderzoek te vinden, die MediQuest in samenwerking met Pharos en stichting Miletus heeft ontwikkeld.

Rapportage

U heeft altijd gedetailleerd inzicht in uw resultaten via onze online rapportagemodule Cerium.

In Cerium vergelijkt u eenvoudig de uitkomsten van uw praktijk met andere praktijken uit Nederland (externe benchmark). U kunt ook de uitkomsten van werkzame therapeuten onderling vergelijken (interne benchmark).

De voordelen van de rapportage van MediQuest:

 • Continu bruikbare resultaten op maat
 • Snel inzicht in uw sterke punten en verbeterpunten
 • Bepaal uw verbeterstrategie nog vóór de zorgverzekeraar u stuurt
 • Bekijk uw resultaten per therapeut, behandelvorm of zorgverzekeraar
 • Continu overzicht van uw aangeleverde patiënten en responspercentages
 • Inzicht in de trend per kwartaal en in een (interne en externe) benchmark
 • Download de resultaten en responspercentages voor (externe) verantwoording of presentaties

Koppelingen

Omdat een meting u al genoeg werk oplevert, streven wij ernaar de registratielast voor logopedisten laag te houden. Daarom verzorgen wij zo veel mogelijk koppelingen met uw administratie of EPD systeem.

 • Volledig automatische aanlevering mogelijk voor gebruikers van Intramed, Incura, SpotOnMedics, E-Devop, Pro Software, Abakus, inEPD, Medikad, Curasoft, G2, Evry, Ysis en Winmens.

Met andere leveranciers heeft MediQuest een semiautomatische koppeling. Dit betekent dat u handmatig de patiënten selecteert die uitgenodigd moeten worden en aanlevert op onze uploadpagina. Het voordeel is dat u zelf goed inzicht heeft in welke patiënt u wel en niet aanmeldt voor de vragenlijst.

Veelgestelde vragen

1. Kan de vragenlijst onder alle patiënten worden uitgezet, of alleen onder patiënten verzekerd bij een bepaalde zorgverzekeraar?
De vragenlijst kan onder alle patiënten worden uitgezet. Het staat de praktijk vrij om alle patiënten, of alleen patiënten van een bepaalde zorgverzekeraar aan te leveren. Welke patiënten meetellen voor de meetverplichting verschilt per zorgverzekeraar. Dit kunt u terugvinden in uw overeenkomst met de zorgverzekeraar.

2. Hoe wordt bij zorgverzekeraars kenbaar gemaakt dat een praktijk is aangesloten voor de CQi meting?
MediQuest ontvangt van de zorgverzekeraar een contracteerlijst met praktijken die met de desbetreffende zorgverzekeraar een overeenkomst hebben die hen verplicht om een patiëntervaringsonderzoek uit te voeren. Van deze praktijken wordt procesdata doorgeleverd, tenzij praktijken bij ons hebben aangegeven hier bezwaar tegen te hebben. Onder procesdata wordt verstaan: overeenkomst met MediQuest ja/nee; het aantal therapeuten dat per praktijk AGB code staat aangemeld bij MediQuest; het aantal patiënten dat is benaderd en het aantal patiënten dat heeft gerespondeerd. Het betreft geen inhoudelijke onderzoeksresultaten. De doorlevering van gegevens is per praktijk AGB-code ingeregeld.

3. Wanneer komen patiënten in aanmerking voor de vragenlijst?
In de KEO richtlijnen is opgenomen dat patiënten in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek indien zij aan alle onderstaande criteria voldoen:

 • Er is een e-mailadres ingevuld;
 • De patiënt heeft akkoord gegeven voor gebruik van het e-mailadres voor kwaliteitsonderzoek;
 • Voor zowel chronische als niet chronische patiënten geldt dat de behandeling is afgesloten en de patiënt minimaal 2 behandelingen heeft gehad;
 • Voor chronische patiënten geldt dat deze patiënten ook worden uitgenodigd na 22 behandelingen als de behandeling nog niet is afgesloten;
 • Einddatum laatste behandeling is niet langer dan 60 dagen geleden;
 • De patiënt heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een uitnodiging ontvangen voor deelname aan een PEO.
 • Er een geldige UZOVI code aanwezig is.

4. Is het mogelijk om schriftelijke vragenlijsten uit te zetten?
Er is mogelijkheid tot het schriftelijk benaderen van patiënten. Hiervoor rekenen wij een meerprijs van €7,50 per patiënt (excl. BTW) tot en met 100 patiënten. Er is geen minimum verbonden aan het aantal af te nemen schriftelijke vragenlijsten. Levert u meer dan 100 patiënten per jaar aan, dan bieden we de vragenlijst aan voor € 7,00 per patiënt (excl. BTW). De kosten voor schriftelijk meten liggen hoger dan voor online meten. Dit wordt o.a. veroorzaakt door druk- en portokosten. Tevens vergt de verwerking en analyse van de data meer tijd.

5. Hoe zijn specifieke doelgroepen te benaderen?
Het is mogelijk om schriftelijke vragenlijsten af te nemen zodat mensen zonder e-mailadres of computer ook de vragenlijst in kunnen vullen. Daarnaast is er een introductiefilm beschikbaar waarin wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om de vragenlijst in te vullen. Ook wordt uitgelegd hoe de vragenlijst ingevuld moet worden. Bij de ontwikkeling van de film is rekening gehouden met laaggeletterden en immigranten. Daarnaast is er een informatiedocument voor patiënten en een flyer voor in de wachtkamer beschikbaar, deze kunt u bij ons opvragen.

6. Op welke manier worden patiënten benaderd voor de online vragenlijst?
Patiënten ontvangen een e-mail waarin ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Hierin is een link naar de vragenlijst opgenomen. De mail wordt verstuurd door onderzoeksbureau MediQuest namens de betreffende praktijk. Indien de patiënt de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, ontvangt de patiënt een herinnering één en twee weken na het versturen van de uitnodiging. Het is niet mogelijk voor praktijken om de tekst aan te passen of een logo toe te voegen.

Zorgverzekeraars 2017

Zilveren Kruis 2017
Zilveren Kruis stelt het Klantervaringsonderzoek (KEO) verplicht binnen de basisovereenkomst en de basis Xtra-overeenkomst. Zilveren Kruis stelt als voorwaarde voor de Basisovereenkomst en basis Xtra-overeenkomst Logopedie 2016-2017 dat de contractant/logopedist in kalenderjaar 2016 bij ten minste 40% van de patiënten vragenlijsten heeft uitgezet. Om de resultaten van het KEO te kunnen publiceren is een minimum responsaantal van 10 volledig ingevulde vragenlijsten nodig om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen, dit conform de werkinstructie van Zorginstituut Nederland. Uitgaande van een respons van 40% dient de praktijk het KEO bij tenminste 25 patiënten uit te zetten.

CZ 2017
CZ heeft in 2017 geen verplichting met betrekking tot het meten van patiëntervaringen, maar geeft aan wel te verwachten dat logopedisten/contractanten patiëntervaringen meten. In 2018 zijn logopedisten/contractanten verplicht patiëntervaringen te meten door middel van de landelijke CQi/PREM-vragenlijst. Details over het minimale aantal uitgezette vragenlijsten en minimale responsaantallen zullen bekend worden gemaakt vanaf het moment dat de PREM-lijst ingevoerd is.

Menzis, VGZ en Zorg en Zekerheid hebben in 2017 geen verplichting met betrekking tot het meten van patiëntervaringen.

Let op: lees uw overeenkomst met de zorgverzekeraar goed door met betrekking tot de meetverplichting. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend en gebruik van het overzicht is voor eigen risico. Aansprakelijkheid van MediQuest is derhalve uitgesloten.

diensten per klantgroep