Huisartsentevredenheid

HTO

Waarom verwijst niet iedere huisarts naar uw ziekenhuis?

Huisartsen kijken kritisch naar ziekenhuisafdelingen en specialisten en laten bij de doorverwijzing van hun patiënten hun ervaringen in hoge mate meespelen. Hoe tevreden zijn de huisartsen in uw regio over uw organisatie? Door huisartsen actief naar de samenwerking te vragen, geven zij u waardevolle verbeterinformatie en versterkt u de relatie met de huisarts.

Gegevens benchmarken

Door de uniforme werkwijze zijn de resultaten van afdelingen goed onderling vergelijkbaar en kunt u de resultaten benchmarken met het landelijke oordeel van huisartsen of dat van de concurrentie in de regio. Via onze online rapportagemodule Cerium heeft u continu toegang tot uw resultaten. Dat geeft snel een compleet beeld over uw ziekenhuis.

 • Inzicht in de prestaties van uw afdelingen onderling: zij kunnen van elkaar leren
 • Heldere rapportage geeft in één oogopslag weer hoe u scoort op de zes kwaliteitspijlers
 • Inzicht in uw marktpositie ten opzichte van de regio en het landelijk gemiddelde
 • Rapportage is bruikbaar voor (externe) verantwoording, overleg of jaarverslagen

Prioriteiten stellen

Na inzicht komt actie. Maar hoe bepaalt u welke gebieden van zorg direct uw aandacht nodig hebben? En waar valt op korte termijn resultaat te behalen? De Prioriteitenanalyse van MediQuest brengt voor u snel en overzichtelijk in kaart op welke onderdelen uw ziekenhuis kan verbeteren en waar u het beste mee kunt starten om direct verbeteringen op gang te brengen. Zo blijft u niet hangen in ideeën en toekomstplannen, maar boekt u echt resultaat!

 • U verzandt niet in een grote berg complexe sturingsinformatie, resultaten en ideeën
 • Sneller, doelgerichter en onderbouwd de interne sturing verbeteren
 • Concreet plan met duidelijke doelen en overzicht voor de betrokkenen
 • Resultaten bieden concrete aanleiding om in gesprek te gaan met de huisartsen

Actie monitoren

Uw positie in de markt is duidelijk en u weet waar u op wilt gaan sturen. Nu is het zaak om actie te ondernemen en pijnpunten in de organisatie aan te pakken en blijvend te verbeteren.
Met onze tools helpen wij u om alle stappen te voorzien van een actie en deze gericht te monitoren. U ziet snel of acties daadwerkelijk in gang worden gezet en hoe ze zich ontwikkelen. Zo heeft u de gewenste managementinformatie direct bij de hand, overzichtelijk gerangschikt en altijd up-to-date.

Onze applicaties om acties te monitoren zijn allesbehalve standaard. De inhoud is naar wens in te richten. Maatwerk dus!

 • Structuur in de dikwijls vele actiepunten; u weet wie, waar, wanneer moet starten
 • Door automatische signalen stuurt u snel bij wanneer deadlines niet gehaald worden
 • U bevordert bedrijfseconomische resultaten, kwaliteit en efficiency in uw ziekenhuis
diensten per klantgroep