CQ-index

CQ-index

Maximaal inzicht in de ervaring van uw patiënten!

Door goed naar uw patiënten te luisteren, ontvangt u veel waardevolle informatie. Zij vertellen u wat er goed gaat en wat er beter kan in de zorg die u levert. Daarnaast geeft een CQi onderzoek vertrouwen: uw patiënten voelen zich gehoord en gewaardeerd.

Ruime ervaring

MediQuest heeft ruime ervaring met CQi metingen voor verschillende doelgroepen, zowel met schriftelijk, mixed-mode als online onderzoek. MediQuest is pionier in online patiëntonderzoek en preferred supplier voor de CQi Fysiotherapie, Oefentherapie en het Klantervaringsonderzoek Logopedie. Daarnaast benaderen wij honderdduizenden patiënten per jaar voor CQi metingen voor ziekenhuizen, GGZ instellingen en meten wij voor verschillende audiciens clientervaringen met de CQi Hoorzorg.

Al sinds oktober 2008 zijn wij geaccrediteerd als meetbureau voor de CQ-index. Hiermee voldoen wij aan alle eisen die aan een geaccrediteerde meetorganisatie worden gesteld. De accreditatieonderzoeken worden uitgevoerd door CIIO. MediQuest is geaccrediteerd voor onderstaande scopes:

A: De onderzoeksactiviteiten exclusief dataverzameling
A+: Vergelijkende analyses met behulp van multilevel methoden
B-schriftelijk: Schriftelijke dataverzameling
B-online: Online dataverzameling

Bekijk hier ons accreditaat: Accreditaat MediQuest scope A B Bonline

Overweegt u een raadpleging onder uw patiënten en wilt u weten of MediQuest deze CQi meting voor u kan uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Overzichtelijke rapportage

Onder het motto “Van inzicht naar actie!” bieden wij niet alleen de uitvoering van de CQi meting, maar ook een overzichtelijke rapportage van de meetresultaten in onze bewezen rapportage platform Cerium. Deze online rapportage maakt het voor u eenvoudig om mogelijke knelpunten te signaleren en verbeteracties te formuleren binnen de Plan-Do-Check-Act cyclus.

Ervaring van een ziekenhuis:
“Door al onze patiënten te vragen naar hun ervaringen op de poli, hebben we een heel breed en compleet beeld gekregen van onze zorg. Na een training van MediQuest kwamen we erachter dat in hun rapportagetool Cerium onze meetresultaten tot in detail zichtbaar zijn. We waren zonder deze meting nooit te weten gekomen wat patiënten met bijvoorbeeld glaucoom over Zonnestraal dachten. En ook niet wat de patiënten in brede zin vinden van de behulpzaamheid van ons baliepersoneel, van de informatievoorziening en de wachttijd op de poli. Nu zijn ook deze zaken inzichtelijk en daar kunnen we veel van leren.”

Anja Berkhout, directeur Kwaliteitszorg, Oogziekenhuis Zonnestraal

Belang van CQi meten

In heel Nederland vragen wij mensen vragenlijsten in te vullen over de zorg. Wij geloven dat met inzicht in de ervaringen van patiënten, de zorg verbeterd kan worden.

Meer weten over de vragenlijsten en het gebruik daarvan? Klik dan op de onderstaande introductiefilm. Wij leggen in de film uit waarom het belangrijk is dat patiënten een vragenlijst invullen.

diensten per klantgroep