Zorgaanbieders

Klantpagina Zorgaanbieders

Onze visie op zorgaanbieders

Of u nu werkzaam bent in een ziekenhuis of GGZ-instelling, privékliniek of revalidatiecentrum, u bent iedere dag bezig met het leveren van de beste zorg aan patiënten. Daarnaast volgen kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en overheid elkaar snel op. Hoe geeft u kwaliteit de aandacht die het nodig heeft en zorgt u voor constante kwaliteit?

Met onze producten en diensten ondersteunen wij zorgaanbieders om in de dagelijkse praktijk met minimale inspanning de kwaliteit te meten, bewaken en waar nodig bij te sturen.

MediQuest werkwijze

Inzicht leidt tot actie! Dat is ons motto, maar dat gaat uiteraard niet vanzelf. Door met onze producten en diensten ons vier stappen-model te doorlopen, zorgt u ervoor dat u het maximale resultaat bereikt. U onderneemt daadwerkelijk gerichte acties die de kwaliteit van uw zorg en organisatie ten goede komen.

Data verzamelen

Data verzamelen

Goed inzicht start met het verzamelen van informatie. Achter al onze producten en diensten gaat een enorme hoeveelheid data schuil. Wij verzamelen informatie over zorgaanbieders en zorgprocessen via verschillende bronnen, maar vergaren ook veel unieke informatie via onze eigen patiëntmetingen en reputatieonderzoeken. Wij streven om per zorgaanbieder altijd alle beschikbare informatie bij elkaar te brengen, van behandelaanbod tot kwaliteitsgegevens.

 • U profiteert van onze jarenlange dataverzameling en uitgebreide databases
 • Wij zijn sterk in het uitdenken en maken van efficiënte koppelingen om gegevens samen te voegen

Prestaties benchmarken

Prestaties benchmarken

Door te werken met gestandaardiseerde meetinstrumenten en data op uniforme wijze te verzamelen, is het mogelijk om gegevens te vergelijken (benchmarken). Dat levert veel essentiële informatie op, want door uw eigen prestaties met anderen te vergelijken ziet u snel waar u goed in bent en waar u kunt verbeteren.

 • U krijgt verbeterinformatie op gedetailleerd niveau in handen die u stimuleert om stelselmatig te verbeteren (nog vóór zorgverzekeraar, beleidsmaker of overheid u stuurt)
 • Wij werken zo veel mogelijk met uniforme meetmethodes en streven voor ieder zorggebied naar landelijke benchmarks
 • U profiteert van onze jarenlange ervaring met de opzet en uitwerking van landelijke benchmarks

Prioriteiten analyseren

Prioriteiten analyseren

Wanneer u weet waar uw organisatie staat, weet u ook wat er moet verbeteren. Om te bepalen waar u mee moet starten om direct verbetering op gang te krijgen, is het van belang om prioriteiten te stellen. Op al onze producten en diensten kunnen wij een prioriteitenanalyse uitvoeren. Deze analyse brengt snel en overzichtelijk voor u in kaart op welke concrete punten uw ziekenhuis kan versterken en waar u als eerste mee start om direct resultaat te boeken.

 • U krijgt concreet resultaat in handen, doelen worden duidelijk en alle betrokkenen weten wat hen te doen staat
 • U verzandt niet in een grote berg complexe kwaliteitsinformatie, resultaten en ideeën
 • De resultaten zijn goed bruikbaar voor interne en externe verantwoording

Acties monitoren

Acties monitoren

Wanneer duidelijk is wat er moet gebeuren en wanneer, is het zaak de actie daadwerkelijk uit te voeren. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk kan dat tegenvallen. Om ervoor te zorgen dat acties ingepland worden, gemonitord worden en dat niemand een deadline vergeet, maakt u gebruik van onze actiemonitor. Zo houdt u efficiënt overzicht op zowel kleine als grote processen binnen de organisatie.

 • Realtime, overzichtelijke en actuele informatie over de voortgang van te nemen acties
 • De gegevens zijn bruikbaar voor interne en externe verantwoording, overleg en (jaar)verslagen
 • U bevordert de bedrijfseconomische resultaten, kwaliteit en efficiency van uw organisatie

Goed inzicht start met het verzamelen van informatie. Achter al onze producten en diensten gaat een enorme hoeveelheid data schuil. Wij verzamelen informatie over zorgaanbieders en zorgprocessen via verschillende bronnen, maar vergaren ook veel unieke informatie via onze eigen patiëntmetingen en reputatieonderzoeken. Wij streven om per zorgaanbieder altijd alle beschikbare informatie bij elkaar te brengen, van behandelaanbod tot kwaliteitsgegevens.

 • U profiteert van onze jarenlange dataverzameling en uitgebreide databases
 • Wij zijn sterk in het uitdenken en maken van efficiënte koppelingen om gegevens samen te voegen
diensten per klantgroep