Patiëntervaringen

Patiëntervaringen voor patiëntenorganisaties

Wat zijn de ervaringen met de zorg voor specifieke aandoeningen? Vraag het uw achterban!

De zoektocht naar passende zorg gaat vaak gepaard met onzekerheid. Wat staat je als patiënt te wachten?

De ervaringen van anderen zijn hierbij een welkome ondersteuning. Door  te vragen naar de ervaringen van uw achterban, maakt u actief gebruik van de ervaringskennis die patiënten hebben. U krijgt daarmee waardevolle informatie in handen voor anderen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Vormen van onderzoek

Een goed opgezet patiëntonderzoek verbindt het juiste meetinstrument aan uw specifieke doelgroep. Samen met u bepalen wij het geschikte instrument voor uw achterban. Welk onderzoek haalt de juiste informatie naar boven en vergroot de kans op een hoge respons? Met onze jarenlange ervaring in patiëntonderzoek, kunnen wij u hierbij goed ondersteunen.

De verschillende typen patiëntonderzoek die wij uitvoeren:

  • CQi – meet de ervaring van uw achterban met de zorg
    Gestandaardiseerde, uitgebreide vragenlijst
  • Ratings en Review – meet de tevredenheid van uw achterban
    Een zeer beknopt onderzoek bestaande uit rapportcijfers en een open tekstveld (review)
  • PROMs – meet het effect van een behandeling
    Een korte, gestandaardiseerde vragenlijst met een voor- en nameting

Daarnaast denken we graag met u mee wanneer u een specifiek verzoek heeft voor een zelf op te zetten onderzoek.

De resultaten

Als patiëntenorganisatie kunt u het initiatief leggen om patiëntervaringen te meten. Hierbij maakt u gebruik van uw achterban;  u houdt hen betrokken om ervaringen te delen voor toekomstige patiënten.

Door de informatie landelijk te verzamelen en openbaar te maken, levert u een waardevolle bijdrage aan het transparant maken van de zorgmarkt. Uw achterban krijgt op deze manier vergelijkingsinformatie, en u heeft informatie in handen om het gesprek aan te gaan met zorgaanbieders en invloed uit te oefenen op zorgverzekeraars om ervaringen mee te nemen bij de zorginkoop.

Wilt u meer weten over de initiatieven waar wij patiëntorganisaties bij ondersteunen, kijk dan op onze pagina Lopende trajecten.

diensten per klantgroep