Patientenorganisaties – Thema’s

Thema’s Patiëntenorganisatie

Als patiëntenorganisatie speelt u een belangrijke rol in de zorg, waarbij u partijen aanstuurt om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk in te richten.

Zoekt u aanknopingspunten om meer grip te krijgen op het stimuleren en bewerkstelligen van kwaliteit? Hieronder vindt u thema’s waar MediQuest u als patiëntenorganisatie kan ondersteunen om uw positie te versterken. Wij helpen u graag om dat op efficiënte en zichtbare wijze voor elkaar te krijgen.

Informeren

Informeren

Mensen die zoeken naar informatie over (de kwaliteit van) het behandelaanbod voor hun aandoening of klacht, komen al snel bij u terecht. Het is dus van belang dat u deze mensen op weg helpt in uw zoektocht naar de juiste zorg. Welke informatie patiënten krijgen, mag niet afhankelijk zijn van toeval. Goed onderbouwde, onafhankelijke en uniforme informatie openbaar presenteren, helpt uw achterban op weg en geeft hun het vertrouwen dat zij voldoende geïnformeerd zijn. 

Daarnaast kunt u als patiëntenorganisatie waardevolle (ervarings)informatie van uw achterban voor een breder publiek zichtbaar maken. Ervaringen van patiënten bieden lotgenoten houvast; ze weten wat ze kunnen verwachten van de zorg.

Wij helpen patiëntenorganisaties met het verzamelen van informatie en het beschikbaar stellen of openbaar maken, van kwaliteitsgegevens tot patiëntervaringen.

 

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Als patiëntenorganisatie heeft u de verantwoordelijkheid om belangrijke zaken voor uw achterban onder de aandacht te brengen. U kunt hiervoor op vele vlakken invloed uitoefenen.

Wanneer u bijvoorbeeld kwaliteitsgegevens openbaar maakt, al dan niet voorzien van een keurmerk, stimuleert u zorgaanbieders om de kwaliteit van hun zorg verder te verbeteren. Daarnaast bieden deze openbare kwaliteitsgegevens een ingang om met zorgaanbieders te praten over hoe zij de zorg kunnen inrichten en optimaliseren. Zorgverzekeraars kunnen de kwaliteitseisen die u stelt ondersteunen door deze een belangrijke rol te laten spelen in de (selectieve) zorginkoop.

Met onze expertise en jarenlange ervaring met data en het vertalen van data naar keuze-informatie, ondersteunen wij patiëntenorganisaties om hun belangenbehartiging naar een hoger niveau te tillen.

Lopende trajecten

Lopende trajecten

Hier vindt u een overzicht van alle lopende trajecten van patiëntenorganisaties. Dit zijn trajecten waarvoor patientenorganisaties in samenwerking met MediQuest kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen hebben verzameld. Via verschillende keuzemodules wordt de informatie voor patiënten en consumenten beschikbaar gesteld. Zo kunnen zij zien hoe ziekenhuizen de zorg rondom specifieke aandoeningen organiseren en of ze voldoen aan de gestelde criteria. Patiënten kunnen zo een goed onderbouwde keuze maken voor een ziekenhuis.

Overzicht lopende trajecten

diensten per klantgroep