Resultaatsturing sociaal domein

Resultaatsturing/kwaliteitsmeting Sociaal Domein

Heeft u inzicht in de kwaliteit en rechtmatigheid van de door u ingekochte zorg en ondersteuning?

Vraagt u zich ook af wat het effect van uw jeugd- en wmo-beleid is en hoe u effectiviteit en doelmatigheid kunt stimuleren? Hoe zorgt u hiervoor, zeker gezien het feit dat door bezuinigingen en wettelijke verplichting van effectmeting de noodzaak van resultaatsturing alleen maar urgenter wordt?

Ontbreekt het u ook aan een concrete aanpak om dit te realiseren?

Om gemeenten hierin écht een stap verder te helpen sloegen MediQuest en Adjust de handen ineen en ontwikkelden de Roadmap Resultaatsturing Sociaal Domein. Een methode om gemeenten te ondersteunen bij het sturen op effectieve, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg en ondersteuning.

De Roadmap Resultaatsturing: van transitie naar transformatie!

Iedereen is het erover eens dat resultaatsturing een belangrijk onderdeel is van de transformatie van het sociaal domein. Onze Roadmap Resultaatsturing leidt u direct door de eerste stappen op de weg van inzicht naar actie. En actie is noodzakelijk voor transformatie. Hoewel dit geen korte termijn doelstelling is, liggen er op de weg naar resultaatsturing echter wel diverse ‘quick wins’:

  • Een heldere visie op kwaliteit, gedragen door diverse stakeholders
  • Concrete resultaat indicatoren
  • Mogelijkheden om keuze- en kwaliteitsinformatie eenvoudig te ontsluiten naar inwoners, naasten, samenwerkende gemeenten en zorgaanbieders
  • Meer eigen regie en keuzevrijheid voor de inwoner

Om tot concreet resultaat te komen, bieden wij een overzichtelijke keuzewebsite, diverse rapportagemodules en contractmanagementtools. Het is ook mogelijk om deze los van elkaar te implementeren.

MediQuest & Adjust op een missie!

In de afgelopen 10 jaar heeft Adjust al meer dan 200 gemeenten ondersteund met inkoop en advies in het sociaal domein. Al die tijd voorziet MediQuest als marktleider de gezondheidszorg en patiënten van betrouwbare keuze informatie over de kwaliteit van zorg. De hoogste tijd dus om samen te werken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein!

Wij geloven dat inzicht in kwaliteit dé sleutel is tot zorg en ondersteuning van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Inzicht brengt ook de eigen regie voor de inwoner binnen handbereik. Meer inzicht leidt namelijk tot een betere en onderbouwde keuze voor gepaste zorg. Wij zijn daarom op een missie! Wij hebben onze krachten gebundeld om bij te dragen aan goede zorg die betaalbaar is en de regie van inwoners te vergroten in het sturen op deze ontwikkeling. Wij zijn toonaangevend als het gaat om dataverzameling, keuze-informatie, online (cliënt)onderzoek en efficiënte webapplicaties. Allround waar het aankomt op de integrale ervaring die resultaatsturing nodig heeft: wij ondersteunen gemeenten bij inkoop, contractmanagement, beleid en toezicht.

diensten per klantgroep