Kwaliteitszorg in het sociaal domein

Gemeenten – zorg in het sociaal domein

Is de kwaliteit van de hulp- en zorgverlening in onze gemeente goed geborgd?

Hoe krijg ik de zorgbehoefte van inwoners duidelijk in beeld? Hoe houden we overzicht op zowel de kwaliteit als de kosten van de zorg?

Dit soort vragen wilt u als gemeente snel kunnen beantwoorden. U wilt zicht hebben op alle betrokkenen; u moet hun wensen en eisen kennen. En tegelijkertijd wilt u geen onnodige risico’s lopen in de kwaliteit en de kosten.

Sturen op kwaliteit

Gemeenten en zorgaanbieders hebben de belangrijke taak om zorg van goede kwaliteit te leveren. Hierbij hoort de verantwoordelijkheid dat de zorg gemonitord wordt voor effectieve en goede inkoop, contractbeheer, keuze-informatie, verantwoording en voor het verbeteren van zorg voor de inwoner.

Wat doen wij?

MediQuest zorgt ervoor dat gemeenten kwaliteitsmetingen in het sociaal domein in kunnen zetten om stuurinformatie te krijgen voor:

  • Signaleren van de klantvraag en behoefte
  • Realiseren van kwaliteitsverbetering door aanbieders
  • Keuzeproces van de klant met een keuzewebsite
  • Zorgsturing door de lokale toegangspoort of regisseur
  • Inkoop door gemeenten (contracteerbeleid, EMVI-criteria bij aanbesteding)
  • Contractbeheer door gemeenten

Wij helpen gemeenten bij het krijgen van meer inzicht in de geleverde kwaliteit van de zorg: de doeltreffendheid (effectiviteit en resultaat) en de efficiëntie (realisatie en budget). Dit doen wij door dataverzameling (metingen & registraties), het verrijken, bewerken en analyseren van data, en rapporteren.

Wij ondersteunen gemeenten bij en met:

Van inzicht naar actie!

Inzicht in de kwaliteit van zorg, in processen en tevredenheid levert bruikbare handvatten op om de zorg goed te monitoren en waar nodig te verbeteren. Zo staat u als gemeente stevig aan het roer!

In al onze dienstverlening staat de weg van inzicht naar actie centraal. Daarom zorgen wij voor effectieve meetprocessen en heldere online rapportages en benchmarks. Zo heeft u continu een actueel en concreet overzicht in handen waarmee u gericht verbeteracties uitzet.

Waarom kiezen voor MediQuest?

Wij hebben ruime kennis van en ervaring met kwaliteitsmetingen, kwaliteitsregistraties, koppelingen  van databestanden, analyses en rapportages voor verbeter- en stuurinformatie (zorgaanbieder), keuze-informatie (burger, patiënt), zorginkoop informatie (zorgverzekeraar) en toezichtinformatie (IGZ).

Daarbij zijn gemeenten verplicht om voor de WMO en Jeugd een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Gemeenten kunnen kiezen of ze de afname zelf uitvoeren (via de onderzoeksafdeling van de gemeente) of dat ze het uitbesteden aan een onafhankelijke partij. Naast dat wij ruime ervaring hebben in effectief, automatisch, kostenbesparend en waar mogelijk online meten, voorkomt de inzet van een onafhankelijke partij ook de mogelijke schijn van belangenverstrengeling.

Naast bovenstaande dienstverlening leveren wij ook maatwerk. Heeft u een specifieke vraag of wens over de zorg in het sociale domein, neem dan contact met ons op.

diensten per klantgroep