Gemeenten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor uitvoer van de Wmo, Participatie- en Jeugdwet. Wij werken samen met gemeenten aan kwaliteit en resultaat in het sociaal domein. Van visie op resultaat tot keuze-ondersteuning voor meer meer inzicht, betere keuzes en meer eigen regie door inwoners.

Meer lezen over onze oplossingen in het sociaal domein?

diensten per klantgroep