Beleidsmakers

Overheden, maar ook organisaties moeten beleid maken en zo anticiperen op de veranderende omstandigheden. De verantwoordelijke beleidsmakers hebben daarmee regelmatig de behoefte aan aanvullend onderzoek. Wij hebben een aantal methodieken die daarbij behulpzaam zijn, maar we doen daarnaast regelmatig onderzoek op maat.

diensten per klantgroep