Home » PREM Ziekenhuizen

PREM Ziekenhuizen

Inzicht in patiëntervaringen voor betere kwaliteit en patiëntgerichtere zorg.

Met PREMs (Patient Reported Experience Measures) meet u hoe uw patiënten het zorgproces hebben ervaren. Een PREMs –vragenlijst bevat vragen die de ervaringen van een patiënt meet rondom zaken zoals bejegening, nazorg en informatievoorziening. Patiënten kunnen daarnaast ook aangeven in welke mate ze de zorgverlener aanbevelen (NPS-vraag) en een toelichting geven (review)

Of u nu periodiek meet of op continue basis, wij verzorgen voor u de gehele meting: van het versturen van de uitnodigingen en vragenlijsten tot het verwerken van uitschrijvers, verwerken van de respons en het opleveren van de resultaten.

PREM meten bij Mediquest

Voordelen

 • Realtime meten
 • Online en schriftelijk onderzoek (of combinatie) mogelijk
 • Te combineren met CQi, eigen PTO en PROMs
 • Kortcyclisch verbeteracties monitoren
 • Meetproces sluit aan op PDCA-cyclus
PREM Ziekenhuizen

Voordelen

 • Realtime meten
 • Online en schriftelijk onderzoek (of combinatie) mogelijk
 • Te combineren met CQi, eigen PTO en PROMs
 • Kortcyclisch verbeteracties monitoren
 • Meetproces sluit aan op PDCA-cyclus

Snel, doelgericht en onderbouwd verbeteren

Realtime resultaten in onze gebruiksvriendelijke rapportage, van snel inzicht op speerpunten tot verdiepende details:

 • Resultaten van organisatie-, afdeling- en op specialismeniveau
 • Trendanalyses; hoe presteert u door de tijd heen, wat is het effect van uw verbeteracties?
 • Interne en externe benchmark mogelijkheden

Meer weten over PREMs?

Vragen? Ik help u graag verder!

Arianne Scholten – Projectleider