PREM Oefentherapie en PREM Logopedie vervangen CQi, wat verandert er?

 In Algemeen

Vanaf 1 januari 2018 vervangen de PREM vragenlijsten voor Oefentherapie en Logopedie het huidige patiëntervaringsonderzoek met de CQi vragenlijsten. Wat verandert er allemaal voor praktijken en hun patiënten?

Wat verandert er voor uw praktijk?

Eigenlijk niets, behalve het meetinstrument. Wij vervangen met ingang van 1 januari de CQi automatisch met de nieuwe PREM-vragenlijst. U hoeft hier zelf niets voor te doen, dat regelen wij voor al onze praktijken.

Wat verandert er voor uw patiënt?

In plaats van een CQi-vragenlijst ontvangen patiënten de PREM-vragenlijst. De PREM-vragenlijst is maar liefst de helft korter dan de huidige CQi-vragenlijst. Hierdoor zijn uw patiënten minder tijd kwijt met het invullen ervan.

Waarom een nieuwe vragenlijst?

De PREM is een stuk korter dan de CQi-vragenlijst, de belasting van het invullen is voor uw patiënten dus kleiner. Ook zorgen de uitkomsten van de PREM voor een groter onderscheidend vermogen. De (kwaliteits)verschillen tussen praktijken worden daardoor beter zichtbaar. De PREM wordt breed gedragen; patiënten, therapeuten, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen zijn betrokken geweest in iedere stap van de vragenlijstontwikkeling.

De PREM vragenlijst verschilt in de basis niet van de CQi. Ook deze vragenlijst brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg in de eerste lijn in kaart. Met de PREM verzamelt een praktijk informatie over hoe patiënten het contact met de therapeut, het behandelplan en praktijkkenmerken ervaren. Ook wordt er een algemene beoordeling gevraagd en worden achtergrondvragen gesteld voor verdere kwaliteitsverbetering.

Bekijk hier de PREM-vragenlijst voor Oefentherapie en hier de PREM-vragenlijst voor Logopedie.

Achtergrond

MediQuest was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de PREM Fysiotherapie, die de basis heeft gevormd voor de PREM Oefentherapie en PREM Logopedie. Stichting Miletus werkte intensief samen met verschillende partijen om de (door)ontwikkeling van de CQi Fysio naar een PREM-vragenlijst voor de fysiotherapie door het Nivel te realiseren. Betrokken partijen waren de Patiëntenfederatie, KNGF, Keurmerk Fysiotherapie, een aantal individuele praktijken, patiënten, zorgverzekeraars, ZN, Qualizorg en MediQuest. Ruim vijftig praktijken hebben aan het ontwikkeltraject en de validatie van deze PREM deelgenomen in een pilot. De uitkomsten hiervan gaven aanleiding om tripartiet de definitieve PREM Fysiotherapie vast te stellen.

Met de PREM Fysiotherapie vragenlijst hebben de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) het initiatief genomen de PREM lijst, in een aangepaste versie, ook beschikbaar te stellen voor Oefentherapie en Logopedie.

Meer informatie?

Zoekt u meer informatie over de PREM vragenlijst of wilt u uw praktijk aanmelden voor de meting via Mediquest? Wij helpen u graag verder! Neem hiervoor contact met ons op via 088 – 126 39 04 of paramedie@mediquest.nl.

Dit zou u ook kunnen interesseren