PREM Fysiotherapie: snel inzicht in de ervaringen van uw patiënten!

 in Algemeen

Efficiënt meten is (nog) meer weten! Stichting Miletus heeft als doel om de CQi-Fysiotherapie te vervangen door een nieuw ervaringsonderzoek: de PREM Fysiotherapie.

PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measures; een compacte vragenlijst die met tien tot vijftien vragen die de ervaring van de patiënt met de fysiotherapie in kaart brengt. Groot voordeel van een PREM ten opzichte van de huidige CQi-meting is dat de vragenlijst breed gedragen wordt door patiënten, fysiotherapeuten en zorgverzekeraars. De vragenlijst is veel korter en de patiënt is dus minder tijd kwijt met het invullen ervan. Verder zorgen de uitkomsten van de PREM-vragenlijst voor een groter onderscheidend vermogen. De (kwaliteits)verschillen tussen fysiotherapiepraktijken worden daardoor beter zichtbaar.

Meedenken vanuit de praktijk

Onderzoeksinstituut Nivel ontwikkelt in opdracht van Stichting Miletus de PREM Fysiotherapie. Enkele aspecten uit de CQi-vragenlijst zullen ook weer in de PREM terug komen. Daarnaast zijn de beroepsgroep KNGF, patiënten en zorgverzekeraars in het proces betrokken voor verder invulling en aanscherping. MediQuest is gevraagd voor vertegenwoordiging in de klankbordgroep. Maaike Louwrier, projectleider klantonderzoek paramedie, denkt namens MediQuest mee en adviseert over het proces van dataverzameling en toepassing van de resultaten:

Wat ik belangrijk vind is dat de nieuwe vragenlijst geschikt is voor alle fysiotherapiepraktijken die bij MediQuest zijn aangesloten. Ik zie veel praktijken gericht op een specifieke doelgroep (ouderen, kinderen, bekkenbodemklachten) die graag ervaringen van patiënten willen verzamelen, maar de huidige CQi meetmethode voorziet daarin onvoldoende. Daarnaast moet de nieuwe vragenlijst goede informatie opleveren voor praktijken om verbeteracties op te zetten om de kwaliteit te verbeteren.

Pilotmeting

Op dit moment wordt de vragenlijst getest in interviews met patiënten. Vanaf juni tot met augustus wordt de PREM Fysiotherapie op grotere schaal uitgezet. Fysiotherapiepraktijken zijn door ons per e-mail geïnformeerd over hoe ze kunnen deelnemen aan deze pilotmeting. Na afloop van de pilot krijgen de deelnemende praktijken hun resultaten over de praktijk teruggekoppeld. Aan het eind van het ontwikkelproces wordt de PREM Fysiotherapie aangeboden aan het register van het Kwaliteitsinstituut van Zorginstituut Nederland. Het streven is om per 2017 met de nieuwe vragenlijst patiëntervaringen te meten.

Meer informatie

Zoekt u meer informatie over de ontwikkeling van dit nieuwe meetinstrument voor fysiotherapie of wilt u nog deelnemen aan de pilot? Neem dan contact met ons op via cqf@mediquest.nl of 088 – 126 39 04.

Dit zou u ook kunnen interesseren