PREM ervaringsonderzoek slechthorenden vervangt vanaf 2018 de CQ-index

 In Algemeen

Vanaf 1 januari 2018 is de PREM Hooroplossing hét instrument om de ervaringen van slechthorenden te meten met hun audicien en hun hoortoestel. Het nieuwe meetinstrument gaat de huidige ervaringsmeting met de CQ-index vervangen. Mediquest was als onderzoeksbureau betrokken bij de ontwikkeling van de PREM en gaat het onderzoek uitvoeren.

Waarom PREM?

Het doel van de PREM Hooroplossing is om de kwaliteit van de zorg voor slechthorenden verbeteren. De PREM voorziet hiervoor alle betrokken partijen in hun informatiebehoefte.

De nieuwe meetmethode sluit beter aan op het klantproces waarmee audiciens actuele prestatie-informatie ontvangen. Klanten krijgen keuze-informatie via hoorwijzer.nl: de cijfers die mensen toekennen aan audiciens en hun hoortoestel worden anoniem op deze site van Stichting Hoormij getoond. Patiëntenverenigingen kunnen de informatie gebruiken om de belangen van hun achterban te behartigen. Zorgverzekeraars ontvangen inkoopinformatie.

Minder belastend

De PREM vragenlijst bevat grofweg de helft minder vragen dan de uitgebreide CQ-index vragenlijsten. De nieuwe vragenlijst vermindert daardoor de belasting voor slechthorenden aanzienlijk. Daarnaast is het de enige methode die alle betrokken partijen onder slechthorenden zullen uitzetten.

Totstandkoming

De verkenning voor het nieuwe klantervaringsonderzoek startte in 2014, na kritische kanttekeningen op de CQ-index door audiciens. De PREM Hooroplossing is gezamenlijk ontwikkeld door alle audicienbedrijven, alle zorgverzekeraars aangesloten bij Zorgverzekeraars Nederland en alle patiëntenverenigingen gericht op mensen met gehooraandoeningen. Het besluit om de PREM als standaard meetinstrument te gebruiken is door de stuurgroep PREM Hooroplossing genomen na een succesvolle pilotmeting.

Onze rol

MediQuest was als onderzoeksbureau betrokken bij de ontwikkeling van de vragenlijst, het dataprotocol en meetproces. Daarnaast zijn wij aangesteld als uitvoerder van het onderzoek en vervullen we de rol van Trusted Third Party.

De opdrachtgever voor de doorontwikkeling is de stuurgroep PREM Hooroplossing, waarin de audicienketens Beter Horen, Hans Anders, Hoorprofs, Schoonenberg, Specsavers en Van Boxtel hoorwinkels, Zorgverzekeraars Nederland namens zorgverzekeraars en Stichting Hoormij namens patiëntenorganisaties zitting hebben. Aan de pilot nam ook het Collectief van Zelfstandige Audiciens deel.

Contact

Meer weten over de PREM Hooroplossing? Neem dan contact op met Jeroen Homberg, Manager Innovatie bij Mediquest, via 088 – 126 39 78 of jhomberg@mediquest.nl.

Meer PREM Hooroplossing

Dit zou u ook kunnen interesseren