Pilot ‘review boost’ voor ZorgkaartNederland succesvol afgerond!

 In Algemeen

Afgelopen maanden zijn Mediquest, de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland, het Elkerliek Ziekenhuis, het Antoni van Leeuwenhoek, Rivas Zorggroep en Tergooi een pilot gestart om het aantal waarderingen op ZorgkaartNederland uit te breiden. De geverifieerde waarderingen helpen patiënten om weloverwogen te kiezen voor passende zorg. We kunnen inmiddels blij vermelden dat de pilot een succes was!

Meer reviews = meer input voor een weloverwogen keuze

Hoe meer reviews er worden gedeeld op ZorgkaartNederland, des te meer informatie er beschikbaar is voor patiënten om een weloverwogen keuze te maken voor passende zorg. In samenwerking met de Patiëntenfederatie, de vier ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland is daarom in een pilot getest of het uitvragen van beoordelingen van patiënten via Mediquest kan leiden tot een “boost” in het aantal geverifieerde waarderingen op ZorgkaartNederland.

Het Antoni van Leeuwenhoek: “ZorgkaartNL wordt door veel consumenten gebruikt en dit zal naar verwachting nog verder toenemen. Om een goed beeld te geven hoe onze patiënten onze zorg ervaren, is het betrouwbaarder als een groter aandeel van ons patiënten hun waardering achterlaten. Daarnaast is het voor onszelf belangrijk om te kijken waar we onze zorg en service verder moeten verbeteren en hoe de waardering is ten opzichte van andere zorgaanbieders in Nederland.”

Succesvolle pilot

Aan de pilot hebben vier ziekenhuizen meegedaan: het Elkerliek ziekenhuis, het Antoni van Leeuwenhoek, Rivas Zorggroep en Tergooi. Er zijn bijna 20.000 uitnodigingen verstuurd en 4350 reviews achtergelaten. In september is de pilot geëvalueerd met de Patiëntenfederatie. We hebben voldoende respons binnengehaald en daarmee wordt de pilot als zeer succesvol gezien!

Mediquest, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie maken daarom nu afspraken over het vervolg. Het streven is om samen oplossingen te ontwikkelen die goed aansluiten op de wensen en behoeften van ziekenhuizen. Zodat het bijvoorbeeld voor ziekenhuizen die reeds de ervaringen van hun patiënten uitvragen via Mediquest, gemakkelijk wordt om ook via deze weg de reviews op ZorgkaartNederland te boosten en te verifiëren.

Meer informatie over de pilot of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Neem dan contact op met Robbert van Aken op 06-14 87 45 58 of rvanaken@mediquest.nl.

 

Er is een artikel gepubliceerd op Skipr over de pilot: https://www.skipr.nl/actueel/id38531-proef-met-geverifieerde-beoordeling-zorgkaartnederland-krijgt-vervolg.html

En ook de patiëntenfederatie schreef een artikel over geverifieerde waarderingen: https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/nieuwe-aanpak-zorgkaartnederland-verhoogt-betrouwbaarheid-en-levert-meer-waarderingen-op

Dit zou u ook kunnen interesseren