Pilot PREM Ervaring Hooroplossing van start!

 in Algemeen

Deze maand start de pilotmeting voor de PREM Ervaring Hooroplossing. Deze compleet nieuwe ervaringsmeting, ter vervanging van de CQi, moet in eerste instantie de kwaliteit van de hoorzorg gaan verbeteren. Ook het meetproces is verbeterd. Er wordt beter aangesloten op het zorgproces en beleving van de slechthorende met een nieuwe, kortere vragenlijst. Daarnaast zijn door continu kort cyclisch te meten de resultaten sneller beschikbaar. 

Informatie voor vier partijen

De vragenlijst bevat zowel vragen over de ervaringen met de audicien als vragen over de ervaringen met het hoortoestel. Dit levert informatie voor vier doelen:

 • Het opstellen van keuze-informatie voor consumenten (zie www.hoorwijzer.nl);
 • Het bieden van  inzicht aan audicienbedrijven in klantervaringen;
 • Het leveren van informatie aan patiëntenorganisaties om belangen van zorgvragers te behartigen;
 • Informatie voor het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Drie meetmomenten

De PREM vragenlijst Ervaring Hooroplossing, ontwikkeld door alle betrokken partijen, bestaat uit drie meetmomenten. In vier jaar tijd krijgen klanten drie keer een vragenlijst. Zo ontstaat inzicht in het volledige proces van selectie, aanschaf en gebruik van een hoortoestel.
Maandelijks worden klanten van audicienbedrijven voor de drie meetmomenten benaderd:

 • Vragenlijst 1 – nul tot vier weken na afsluiting van de proefperiode van het hoortoestel. Deze proefperiode kan negatief (geen aanschaf hoortoestel) dan wel positief (aanschaf hoortoestel) uitvallen.
  Deze vragenlijst gaat vooral in op de selectie en aankoop van het hoortoestel.
 • Vragenlijst 2 – zeven tot acht maanden na afsluiting van de proefperiode (waarna het hoortoestel is aangeschaft)
  Deze vragenlijst gaat vooral in op het gebruik van het hoortoestel.
 • Vragenlijst 3 – 47 tot 48 maanden na het afsluiten van de proefperiode (waarna het hoortoestel is aangeschaft).
  Deze vragenlijst gaat vooral in op de nazorg van de audicien.

Op 15 augustus ontvingen klanten van de audicienbedrijven een uitnodiging om online deel te nemen aan het onderzoek via www.ervaringhooroplossing.nl. Op 19 augustus ontvingen klanten zonder e-mailadres een uitnodiging per post om deel te nemen. De pilot loopt tot en met december.

Na afloop krijgen de deelnemende partijen de resultaten naar eigen wens teruggekoppeld in een databestand of via de online Cerium rapportage. Aan het eind van het jaar evalueren alle partijen de nieuwe manier van meten. Vervolgens is er tijd om het meet- en rapportageproces bij te stellen. Geeft de evaluatie een positief resultaat, dan start begin 2017 de voorbereiding voor een landelijke uitrol.

Tripartite samenwerking

Om ervoor te zorgen dat er een valide vragenlijst en meetproces werd ontwikkeld, die voor alle partijen de gewenste informatie oplevert, hebben de samenwerkende partijen de afgelopen maanden intensief samengewerkt. In deze tripartite samenwerking zijn audicienbedrijven Beter Horen, Hans Anders, Van Boxtel hoorwinkels, Schoonenberg, Specsavers, Hoorprofs, Stichting Miletus namens zorgverzekeraars en Stichting Hoormij namens patiëntenverenigingen vertegenwoordigd.

Zoekt u meer informatie over deze ervaringsmeting? Neemt u dan contact op met ons op.

Dit zou u ook kunnen interesseren