Patiënttevredenheid

Ratings&Review

Benieuwd hoe tevreden uw patiënten zijn? Zorg dat hun stem telt!

Een tevreden patiënt is een van uw belangrijkste zorgen. Wat vinden zij goed in uw organisatie? En waar zien zij mogelijkheden voor verbetering van de zorg en dienstverlening? Door actief te vragen hoe tevreden uw patiënten zijn, geven zij u essentiële informatie om de zorg verder te verbeteren.

 

Benchmarken

In onze uitgebreide online rapportagemodule vergelijkt u realtime de patiënttevredenheid per afdeling en specialisme binnen uw instelling (interne benchmark). Daarnaast ziet u ook in een oogopslag hoe zorgaanbieders landelijk presteren rondom patiënttevredenheid in rapportcijfers en NPS-score (externe benchmark). Dat geeft een overzichtelijk en compleet beeld van uw positie.

  • U krijgt actuele verbeterinformatie in handen die u stimuleert om stelselmatig te verbeteren
  • Uitgebreide landelijke benchmark op specialisme- en afdelingsniveau
  • Resultaten zijn uit te splitsen naar periode, divisie en zorgtype
  • Heldere en gebruiksvriendelijke rapportage waarin u optimaal inzoomt op uw patiëntgroepen

Prioriteiten stellen

Na inzicht komt actie. Maar hoe bepaalt u welke gebieden van zorg direct uw aandacht nodig hebben? En waar valt op korte termijn resultaat te behalen? De Prioriteitenanalyse van MediQuest brengt voor u snel en overzichtelijk in kaart op welke onderdelen uw ziekenhuis kan verbeteren en waar u het beste mee kunt starten om direct verbeteringen op gang te brengen.

  • U verzandt niet in een grote berg complexe informatie, resultaten en ideeën
  • Sneller, doelgerichter en onderbouwd de organisatie en cultuur verbeteren
  • Concreet plan met duidelijke doelen en overzicht voor de betrokkenen

Actie monitoren

Uw positie in de markt is duidelijk en u weet waar u op wilt gaan sturen. Nu is het zaak om actie te ondernemen en pijnpunten in de organisatie aan te pakken en blijvend te verbeteren. Met onze tools helpen wij u om alle stappen te voorzien van een actie en deze gericht te monitoren. U ziet snel of acties daadwerkelijk in gang worden gezet en hoe ze zich ontwikkelen. Zo heeft u de gewenste managementinformatie direct bij de hand, overzichtelijk gerangschikt en altijd up-to-date.
Onze applicaties om acties te monitoren zijn allesbehalve standaard en zijn naar wens in te richten. Maatwerk dus!

  • Structuur in de dikwijls vele actiepunten; u weet wie, waar, wanneer moet starten
  • Door automatische signalen stuurt u snel bij wanneer deadlines niet gehaald worden
  • U bevordert bedrijfseconomische resultaten, kwaliteit en efficiency in uw ziekenhuis
diensten per klantgroep