Patiënten nog steeds dik tevreden over geleverde ziekenhuiszorg

 in Algemeen

Dit voorjaar heeft Mediquest wederom in opdracht van Nederlandse ziekenhuizen onderzoek uitgevoerd onder ruim 300.000 patiënten naar hun ervaringen met de geleverde zorg. Hiervoor zijn gevalideerde vragenlijsten uitgezet onder patiënten die in het eerste kwartaal een polikliniek hebben bezocht of die in deze periode opgenomen zijn geweest. Op 18 juli hebben de 29 ziekenhuizen hun resultaten ontvangen.

Patiënten zijn nog steeds dik tevreden met de zorg die zij hebben ontvangen.

Het gemiddelde totaalcijfer* voor de met de CQ-index metende ziekenhuizen bleef voor de vragenlijst CQi Ziekenhuisopname (klinische zorg) met een 8,23 weliswaar hetzelfde, voor de vragenlijst CQi Poliklinische zorg is het gemiddelde totaalcijfer licht gestegen van een 8,32 (2017) naar een 8,35 (2018). De gemiddelde NPS (loyaliteit score) is voor klinische zorg licht gedaald van 44,8% naar 44,6% maar voor poliklinische zorg gestegen van 44,7% naar 45,5%.

Hoe nu verder?

Met de uitkomsten kunnen ziekenhuizen monitoren of uitgevoerde verbeteracties het gewenste effect hebben op de patiëntervaring, of zetten ze gericht nieuwe verbeteracties in gang.

Wij wensen alle ziekenhuizen veel succes met het monitoren en opvolgen van hun resultaten!

 

(*) De resultaten van de ziekenhuizen die met PREM gemeten hebben zijn in deze analyse niet meegenomen.

 

Dit zou u ook kunnen interesseren