Home » Portfolios » Wachttijden Medisch Specialistische Zorg

Wachttijden Medisch Specialistische Zorg

Het is al jaren in het nieuws dat de wachttijden in de zorg oplopen. Hoelang het duurt voor er gestart kan wordenbehandeling, is voor zorgconsumenten en hun naasten belangrijke informatie bij hun keuze voor een zorgaanbieder. Een lange wachttijd kan bij sommige aandoeningen een verergering van klachten veroorzaken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zorgaanbieders verplicht gesteld om hun wachttijden bekend te maken op hun eigen website. Hiermee was de informatie echter niet centraal inzichtelijk, wat vergelijken lastig maakte en ook te weinig inzicht bood in de keuze en uitwijkmogelijkheid die zorgconsumenten hebben.

Wat was de wens vanuit het veld?

  • Eenvoudig inzicht in de actuele wachttijden van medisch specialistische zorg voor zorgconsumenten en zorgbemiddelaars
  • Vergelijkbare informatie over de wachttijden van verschillende zorgaanbieders
  • Inzicht in de ontwikkeling van wachttijden en knelpunten voor beleidsmakers en toezichthouders

Onze oplossing

  • Een centrale database waarin de wachttijden van alle aanbieders van medisch specialistische zorg op een eenduidige manier worden vastgelegd
  • Maandelijkse actualisatie van de wachttijdgegevens
  • Maandelijkse levering van wachttijdgegevens aan zorgvergelijkers en zorgzoekers
  • Trendanalyses en signalering overschrijding treeknormen voor de toegangstijden en wachttijd tot behandeling

Hoe zijn we te werk gegaan?

In 2008 zijn we gestart met de verzameling van wachttijden, waarbij we onze basisgegevens (NAW gegevens en behandelaanbod) van zorgaanbieders gebruikten als kapstok om de informatie aan op te hangen. In samenwerking met NZa en partijen in het veld zijn richtlijnen opgesteld voor zorgaanbieders op welke wijze de wachttijden dienen te worden geregistreerd.

Elke maand verzamelen we de wachttijden van de websites van zorgaanbieders volgens de richtlijnen van de NZa wachttijdenregeling.

Behalve de wachttijd leggen we ook voor elke aanbieder van medisch specialistische zorg de URL vast van de specifieke pagina waarop de zorgaanbieder de wachttijdinformatie actualiseert. Deze URL wordt als link toegevoegd in verschillende zorgzoekers en zorgvergelijkers zodat de meest actuele wachttijden direct opgezocht kunnen worden.

Wat is het resultaat?

Onze wachttijden worden onder andere ingezet voor zorgbemiddeling door Zorgverzekeraars en worden ook getoond op zorgzoekers en zorgvergelijkers. Door de wachttijden van Mediquest te gebruiken is de informatie op alle plekken eenduidig, vergelijkbaar en actueel.

Toezichthouders zoals de NZa, het ACM en het capaciteitsorgaan gebruiken onze informatie om de ontwikkelingen in de zorg te monitoren.

Daarnaast krijgen we steeds vaker verzoeken van patiëntenorganisaties om de informatie te kunnen gebruiken als keuze-informatie voor hun doelgroep en voor belangenbehartiging.

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Marion Geraads – Projectleider