Home » Portfolios » Waarderings-module zorg en ondersteuning voor Regio Gooi en Vechtstreek

Waarderingsmodule zorg en ondersteuning voor Regio Gooi en Vechtstreek

Voor de Jeugdwet, WMO 2015 en de Participatiewet moeten gemeenten inwoners met een beschikking voor een voorziening de mogelijkheid bieden om hun aanbieder te waarderen. De zeven gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek zochten hiervoor een slimme toepassing.

Wat was de wens van de Regio Gooi en Vechtstreek?

  • Stimuleren van dialoog tussen inwoner, aanbieder en gemeente voor goede zorg
  • Een toepassing voor het verzamelen van waarderingen van inwoners met een voorziening
  • Keuze-informatie (waarderingen) voor inwoners bij keuze voor aanbieder
  • Kwaliteitsinformatie voor gemeente en aanbieder om te gebruiken voor kwaliteitsverbetering

Onze oplossing

  • Een online waarderingsmodule in het inwonersportaal, voor inwoners die gebruik maken van zorg
  • Een generieke waarderingsvragenlijst voor de verzameling van scores (mate van tevredenheid) en reviews (meningen) over de toegewezen voorziening
  • Een aanbiedersmodule waarin aanbieders reageren op waarderingen die over hem gegeven zijn
  • Waarderingen worden getoond als keuze-informatie op de keuzewebsite KiesZO (via een datakoppeling)

Hoe zijn we te werk gegaan?

We hebben in een gezamenlijk projectteam de waarderingsmodule uitgedacht. Het versterken van de informatiepositie van de inwoner was daarbij steeds het uitgangspunt. De inwoner vult per aanbieder een waarderingsvragenlijst in, in het besloten gedeelte van het inwonersportaal. Zo wordt alleen geleverde zorg gewaardeerd. De opzet van de waarderingsvragenlijst is generiek. De informatie is gebruikersvriendelijkheid en in te zetten als keuze-informatie.

Wat is het resultaat?

Een unieke waarderingsmodule die inwoners de regie geeft en gemeenten de mogelijkheid om ‘geobjectiveerd’ te sturen op kwaliteit en resultaat.

Door de opzet is vraagsturing en kwaliteit een instrument geworden van alle partijen. We faciliteren de waardering van aanbieders door inwoners. Die waardering krijgt meerwaarde doordat aanbieder en gemeente erop kunnen reageren en omdat de informatie beschikbaar komt voor andere inwoners die voor een keuze staan. Aanbieders worden gestimuleerd om de kwaliteit van hun zorg hoog te houden en gemeenten kunnen de waarderingen gebruiken voor zorginkoop en contractbeheer.

Kwaliteits- en keuzeinformatie

Bewust kiezen met de juiste informatie. Meer weten over onze oplossingen?

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Rianne de Visser – Projectmanager sociaal domein

“Ik werk graag mee aan goede en betaalbare zorg in het Sociaal Domein. Als zorggebruiker weet je wat er goed gaat en kun je aanwijzen waar het beter kan. Die informatie is waardevol, het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Ik wordt enthousiast van eenvoudige oplossingen die het verschil maken!”

 

088 – 126 39 69

rdevisser@mediquest.nl