Home » Portfolios » Training zorgadvies

Training zorgadvies

De zorgconsulenten van zorgverzekeraar CZ krijgen vaak te maken met vragen als ‘Wat is het beste ziekenhuis voor mijn aandoening?’, ‘Waar kan ik het snelste terecht?’ en ‘Wie is de beste arts?’. CZ wil de zorgconsulenten handvatten geven om die vragen goed te beantwoorden en verzekerden passend zorgadvies te geven.

Wat was de wens van CZ?

 • Zorgconsulenten inzicht verschaffen in beschikbaarheid, kwaliteit, contractering en vergoeding van professionele zorg en herstel
 • Zorgconsulenten kennis en vaardigheden aanleren om hun verzekerden nog beter te ondersteunen in contacten met zorgverleners
 • Verzekerden de mogelijkheid geven om weloverwogen te kiezen voor een behandelaar, behandeling of zorgtraject
 • Verzekerden bewuster en zelfredzamer maken om de kwaliteit van hun leven te verbeteren

Onze oplossing

 • Een training zorgadvies waarin zorgconsulenten leren om kwaliteitsinformatie goed te interpreteren en te vertalen naar een passend advies voor verzekerden
 • Een training waarbij de zorgconsulenten na afloop vragen kunnen beantwoorden zoals:
  • Welke aspecten van kwaliteit zijn er?
  • Wat betekenen de kwaliteitsscores? Hoe is deze score bepaald?
  • Welke openbare bronnen kan ik raadplegen?
  • Hoe komen wachttijden tot stand?

Hoe zijn we te werk gegaan?

We inventariseerden de wensen van CZ en de specifieke wensen van het team. Vervolgens hebben we een training op maat ontwikkeld die we opdeelden in een theorie-ochtend en praktijkmiddag. In de ochtend kregen de consulenten informatie over de beschikbare bronnen van kwaliteit en hoe deze tot stand komen. In de middag gingen we aan de slag met casussen om de nieuwe inzichten direct in de praktijk te brengen.

Wat is het resultaat?

CZ heeft de kennis van de zorgconsulenten versterkt, waardoor zij beter geïnformeerd en zekerder zijn over het gebruik van kwaliteitsinformatie: “Ik heb de training zeer positief ervaren, ik ben nu beter op de hoogte van de achtergrond waarop de sterrenscores zijn gebaseerd. Ook kan ik nu met de verkregen informatie onze klanten voorzien van beter onderbouwde informatie”, aldus een van de zorgconsulenten.

“Ik vond het heel leuk en leerzaam om te zien hoe ‘onze’ kwaliteitsinformatie in de praktijk gebruikt wordt om verzekerden naar de voor hen beste/passende zorgverleners te gidsen! Het was mooi om te zien dat er tijdens de training al kennisuitwisseling op gang kwam tussen de trainees.”

– Pauline Smith, Projectleider Training zorgadvies

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Pauline Smith – Projectleider