Home » Portfolios » PREM Hooroplossing

PREM Hooroplossing

Patiëntenorganisaties, audicienbedrijven, zorgverzekeraars en Mediquest zijn in 2015 een samenwerking gestart om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het verstrekken van hoorhulpmiddelen in Nederland beter inzichtelijk te maken en te verbeteren.

Wat was de wens/ ontwikkelingsbehoefte?

De stuurgroep* heeft in 2015 de onderstaande uitgangspunten gedefinieerd:

 • Ontwikkel een meetinstrument om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het verstrekken van hoorhulpmiddelen op uniforme wijze inzichtelijk te maken.
 • Het meetinstrument moet voorzien in de informatiebehoefte van de betrokken partijen:
  – Keuze-informatie voor slechthorenden (op Hoorwijzer.nl );
  – Verbeterinformatie voor audicienbedrijven;
  – Inkoopinformatie voor zorgverzekeraars;
  – Informatie voor belangenbehartiging door patiëntenorganisaties;
 • Het meetinstrument moet aansluiten op het klantproces van de audicien.
 • Bij benadering (95 tot 100%) dienen alle audicienbedrijven in Nederland de ervaren kwaliteit inzichtelijk te maken met hetzelfde meetinstrument.
 •  De uitvoering van het meetinstrument moet kostenefficiënt worden ingericht en betaalbaar zijn voor alle partijen.

*Beter Horen, Hans Anders, Hoorprofs, Schoonenberg, Specsavers en Van Boxtel hoorwinkels, Zorgverzekeraars Nederland namens zorgverzekeraars en Stichting Hoormij namens patiëntenorganisaties.

Onze oplossing

 • Verbinden van en samenwerken met partijen (relevante stakeholders);
 • Een breed gedragen, landelijk ontwikkeld meetinstrument (PREM Hooroplossing);
 • Een slimme en efficiënte data-infrastructuur t.b.v. landelijke dataverzameling, analyse en rapportage;
 • Borgen van de voorwaarden (o.a. dataprotocol) en klimaat voor samenwerking en voldoen aan de wet- en regelgeving (waaronder de AVG);
 • Voorzien in de informatiebehoefte van de betrokken partijen.

Waarom deze aanpak/oplossing?

Door onze onafhankelijke rol als Trusted Third party worden de belangen van alle partijen geborgd. In co-creatie is samen met relevante betrokken partijen toegewerkt naar een landelijke oplossing. In de stuurgroep zijn audiciens, verzekeraars én patiëntenorganisaties vertegenwoordigd waardoor er een breed draagvlak is voor het landelijke meetinstrument.

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid hebben wij het initiatief genomen voor de PREM Hooroplossing en een eigen investering gedaan. Onze trekkersrol, investering en nauwe afstemming met het veld, hebben bijgedragen aan het bereiken van succes, meerwaarde en impact in de zorg voor in de eerste plaats de slechthorenden.

Wat is het resultaat?

De PREM Hooroplossing is hét instrument in Nederland om de ervaren kwaliteit van zorg voor slechthorenden inzichtelijk te maken. Vanaf 1 januari 2018 wordt de PREM Hooroplossing ingezet door 99% van alle audicienbedrijven in Nederland en voorziet daarmee in de informatiebehoefte van de betrokken partijen.

Hoorwijzer PREM Hoorzorg

“De grootste uitdaging in dit project was en is niet het realiseren van de meetmethodiek en infrastructuur, maar het borgen en bewaken van de belangen van alle betrokken partijen en het hebben van geduld en doorzettingsvermogen.”

– Jeroen Homberg, Manager Innovatie

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Jeroen Homberg – Manager Innovatie