Home » Portfolios » Nightingale @ Oogcentrum Noordholland

Nightingale @ Oogcentrum Noordholland

Oogcentrum Noordholland (OCNH) is in 2016 gestart met de implementatie van uitkomstgerichte zorg voor cataract (staar). Onder meer door het meten van PROMs voor al haar cataract patiënten. De uitkomsten van cataract operaties worden daarbij ingevoerd in de landelijke NOG cataractregistratie. Tegelijkertijd is OCNH deelnemer in de pilot waardegerichte contractering van Menzis. Uit de eerste feedbackrapportages van deze pilot blijkt dat OCNH ook op dit gebied een van de koplopers is, dit omdat zij uitkomsten meten op continue basis. Sinds eind 2018 is structureel een responspercentage van 28% gehaald.

OCNH was nu klaar voor de volgende stap: PROMs actief in de spreekkamer gebruiken en uitkomstinformatie inzetten om de zorguitkomsten te verbeteren. Door de integratie van PROMs in het EPD systeem (Emma) en de wijze waarop het zorgpad is ontworpen, zijn de resultaten per patiënt in de spreekkamer voor de oogarts beschikbaar.

“Oogcentrum Noordholland is een van de voorlopers op het gebied van uitkomstgerichte oogzorg en wilde de volgende stap zetten” – Daniel Kapitan, Chief Data Scientist, Mediquest

Onze oplossing

Vanuit onze drijfveer om meer uitkomstgerichte zorg in Nederland te realiseren, hebben we als Mediquest de afgelopen jaren het concept ‘Nightingale’ ontwikkeld en geïmplementeerd bij verschillende oogheelkundige en orthopedische klinieken. De resultaten van project Nightingale bieden concrete handvatten om in de dagelijkse praktijk uitkomsten van zorg te verbeteren. Dit concept hebben we ook toegepast bij Oogcentrum Noordholland.

Hoe zijn we te werk gegaan?

  • Een analyse naar de volledigheid en kwaliteit van de data van cataract behandelingen;
  • Een analyse van de ‘2×2 uitkomsten matrix’ (zie hieronder), om inzicht te krijgen in hoe de uitkomsten van cataract operaties op dit moment zijn;
  • Dit hebben we samengevat in een rapport met daarbij een advies over hoe OCNH met deze inzichten vervolg kan geven aan betere uitkomstgerichte zorg.
Zorguitkomsten verbeteren

Toelichting variabelen

Visus: dit is de zogenaamde ‘best-corrected visual acuity’, oftewel je optimale zicht mét bril. Het doel is dat dit na de operatie perfect is. De operatie zorgt er dus niet voor dat je bril overbodig wordt.

PROMs: dit is een korte vragenlijst (de Catquest 9SF) van 9 vragen over de ervaren moeilijkheden als gevolg van verminderd gezichtsvermogen (bv. hoe gaat krant lezen, gezichten herkennen, winkelen en ondertiteling lezen).

Wat is het resultaat?

De resultaten van het project gaven Oogcentrum Noordholland een aantal interessante inzichten. Zo zien we dat de visus vrijwel altijd naar het goede vlak schuift na de operatie. Bij de PROMs score is dit echter niet altijd het geval. Hierbij rezen een aantal vragen, die nu als hypothese zijn geformuleerd en worden onderzocht. Bijvoorbeeld: wat is de invloed van multifocale lenzen? En wat is de invloed van multipathologie van het oog?

Dat laat onverlet dat er al quick wins zijn: hoewel OCNH hier al veel aandacht voor heeft, kunnen de verwachtingen voor de operatie nog beter gemanaged worden. Met name als een patiënt vooraf niet in het vakje ‘slecht-slecht’ zit, is het belangrijk om een gesprek aan te gaan over de verwachtingen.

“Nightingale was de ontbrekende schakel om een volgende stap te maken in het sturen op uitkomsten. Met Nightingale hebben we een eenvoudig te begrijpen model operationeel beschikbaar. Hierdoor hebben we een gezamenlijke taal ontwikkeld voor het gesprek tussen oogarts en patiënt. De geaccumuleerde post operatieve data stellen ons, in vergelijk met de pre operatieve data, in staat om het beleid aan te scherpen.” – Tom Cohen, VHBC specialist, Oogcentrum Noordholland

Andere geformuleerde acties naar aanleiding van het onderzoek hebben betrekking op registratie. Zo gaat OCNH inzetten op het registreren van toelichtingen bij operaties bij patiënten die niet in het slecht-slecht vakje zaten en op het registreren van comorbiditeiten (het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon). Hierdoor kunnen we de resultaten bij een volgende meting nog beter duiden.

Verder gaat OCNH in gesprek met verzekeraars om afspraken te maken op basis van het Nightingale model. Ze zijn op zoek naar een verzekeraar die dit traject samen met hen als pilot wil oppakken.

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Daniel Kapitan – Chief Data Scientist

“Als data onderzoeker streef ik ernaar om complexiteit te reduceren tot ‘informed simplicity’, om hiermee anderen te helpen meer vertrouwen in en inzicht uit de data te halen.”

 

06 – 24 09 72 95

dkapitan@mediquest.nl