Home » Portfolios » Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de belangenhartiger van alle fysiotherapeuten. Zij scheppen voorwaarden waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit is en blijft, toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking en met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Het KNGF zocht een oplossing om de kwaliteit van de fysiotherapie beter inzichtelijk te maken, te borgen en voortdurend te verbeteren.

Wat was de wens het KNGF?

 • Het opzetten van een Landelijke Database Fysiotherapie (LDF), een integraal kwaliteitssysteem
 • Een kwaliteitssysteem waarin kwaliteitsinformatie wordt verzameld, verwerkt, bewerkt en beheerd, en van waaruit data kan worden doorgeleverd
 • Een systeem dat fysiotherapeuten inzicht geeft in hun eigen kwaliteit (inclusief benchmarkgegevens) via een rapportagewebsite
 • Een automatische aanlevering van data uit de patiëntendossiers via een koppeling met alle praktijksoftwareleveranciers en conform de specificaties voor uitvraag van de gegevens

Onze oplossing

 • Een ICT infrastructuur waarin data wordt verzameld, ontdubbeld, geschoond en ontsloten op diverse niveaus van een fysiotherapeutische behandeling, zoals patiëntniveau of behandelingniveau
 • Een LDF Inlogportaal waar fysiotherapeuten en praktijkeigenaren zich kunnen aan- en afmelden voor de Landelijke Database Fysiotherapie. Inclusief aanvullende functionaliteiten, zoals het instellen van rechten en wijzigen van gegevens.
 • Een webservice koppeling, die in te richten is door alle praktijksoftware leveranciers
 • Data-as-a-service oplossing voor een rapportagetool (te bereiken via het LDF Inlogportaal door fysiotherapeuten en praktijkeigenaren) met eigen kwaliteitsscores en benchmarks.

Hoe zijn we te werk gegaan?

In 2013 zijn we gestart met een pilottraject, de eerste set van uitvraagdefinities werd uitgevraagd. In de jaren is het traject steeds verder geoptimaliseerd en is er nu sprake van een stabiele set van uitvraagdefinities, inclusief een robuuste (data-) infrastructuur. In de hele projectfase hebben wij altijd nauw samengewerkt met KNGF. Zo ondersteunen wij niet alleen op technisch vlak, maar denken we ook mee over de (door)ontwikkeling van de Landelijke Database Fysiotherapie.

Enkele doorontwikkelingen op een rij:

 • Onlangs is het vernieuwde LDF dashboard live gebracht! De tool toont op een overzichtelijke wijze de aangeleverde informatie (kwaliteitsscores) van de ingelogde praktijk.
 • Jaarlijkse aanscherping en uitbreiding van de uitvraagdefinities, waardoor er steeds meer kwaliteitsinformatie beschikbaar komt
 • Inrichting voor het Zilveren Kruis Achmea Plus programma (t.b.v. het Plus certificaat), waarbij maandelijks data en rapportages worden opgeleverd aan het KNGF en de pluspraktijken
 • Enkele netwerken zijn aangesloten, waaronder het ClaudicatioNet. Deze partij voert wetenschappelijk onderzoek uit op de verzamelde data en gebruikt deze ook binnen het eigen kwaliteitsregister.
 • Er is een koppeling gerealiseerd met de KNGF ledenadministratie in het LDF Inlogportaal. Hiermee is het voor praktijkeigenaren mogelijk om veel meer zaken zelf te regelen, zoals de praktijk aan- of afmelden en gegevens wijzigen.

Wat is het resultaat?

Een Landelijke Database Fysiotherapie (LFD) waarin informatie over de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg wordt opgeslagen: patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) en algemene verslagleggingsgegevens (procesdata) uit elektronische patiëntendossiers (EPD’s). In de database zijn kwaliteitsgegevens van zo’n 12.000 fysiotherapeuten en ruim 2.000 praktijken opgenomen waarop 16 verschillende praktijksoftwareleveranciers zijn aangesloten. Het totaal aantal unieke behandelepisodes in deze database betreft nu 2.2 miljoen.

Fysiotherapeuten hebben met deze enorme database meer inzicht in hun kwaliteit en kunnen deze informatie gebruiken voor positionering en specialisatie.

Mediquest - LDF inlogpagina

“In het begin was de kwaliteit van de aangeleverde data minder goed en bleef er weinig data over om praktijken te kunnen vergelijken. Daar hebben we samen met het KNGF aan gewerkt, zodat de informatie in de database steeds zinvoller wordt.”

– Jon Schaefer, directeur Mediquest

Meer van onze oplossingen zien?

floortj

Vragen? Ik help u graag verder!

Floortje Diephuis – Projectleider