Home » Portfolios » Kwaliteits- meting VGN – TTP

Kwaliteitsmeting VGN – TTP

Sinds 2011 zetten we voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de jaarlijkse kwaliteitsmeting uit onder zorgorganisaties die zorg en ondersteuning leveren binnen de Wet langdurige Zorg (WLZ). De uitkomsten van de meting worden door ons geanalyseerd en de uiteindelijke resultaten en conclusies worden gedeeld met VGN en teruggekoppeld aan de zorgorganisaties.

Wat was de wens van VGN?

  • Bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan van WLZ-cliënten
  • Inzicht in de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan cliënten die bij een gehandicaptenorganisatie wonen en minimaal 4 dagen per week zorg ontvangen en cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT)
  • Een jaarlijkse kwaliteitsmeting via een platform waar organisaties veilig en overzichtelijk de juiste gegevens kunnen aanleveren.
  • Organisaties kunnen vergelijken en de belangrijkste verbeterpunten kunnen benoemen
  • Verantwoording over de geboden zorg en ondersteuning aan het Zorginstituut

Onze oplossing

  • Een gebruiksvriendelijke portal waarin de data voor het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg veilig aangeleverd kan worden
  • Advies in vragenlijstconstructie en ontzorgen bij het uitzetten van de meting
  • Een helpdesk voor hulpvragen van organisaties
  • De verzamelde data schonen en voor verantwoording doorleveren aan het Zorginstituut.
  • Analyse en terugkoppeling van de resultaten in een infographic

Hoe zijn we te werk gegaan?

Wij hebben een online omgeving opgezet waarin de organisaties kunnen inloggen en online de vragenlijst kunnen invullen. We onderhouden een contactpersonenlijst van instellingen die voldoen aan voorwaarden voor deelnemen. Voor elke organisatie is een eerste contactpersoon aangesteld voor de VGN Portal die de gebruikers van de portal beheert. Mediquest ontzorgt VGN door een stuk correspondentie en informatievoorziening op te pakken. Bijvoorbeeld het communiceren van deadlines, voorwaarden en andere belangrijke zaken. Tijdens kantooruren bieden we middels een helpdesk ondersteuning bij het gebruik van de online omgeving. Zeker voor medewerkers wiens dagelijkse werkzaamheden niet computer gerelateerd zijn, is deze ondersteuning belangrijk.

Wat is het resultaat?

De ongeveer 200 gehandicaptenorganisaties die zorg en ondersteuning bieden aan de doelgroep leveren bij ons jaarlijks hun kwaliteitsgegevens aan en daarmee ook het kwaliteitsrapport van hun organisatie. Onze rapportages helpen de organisaties om zichzelf te verbeteren.

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Colene Zomer – Projectleider