Home » Portfolios » Keurmerk Senior- vriendelijk Ziekenhuis

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De organisatie draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Wat was de wens van KBO-PCOB?

  • (Kwetsbare) ouderen en hun naasten in staat stellen om een weloverwogen (kwaliteits)keuze te maken voor een ziekenhuis
  • Inzicht krijgen en bieden in de kwaliteitsaspecten van ouderenzorg
  • Ziekenhuizen positief stimuleren om extra maatregelen te treffen tegen complicaties tijdens een opname en heropnames voorkomen
  • Een keurmerk voor ziekenhuizen die de organisatie van zorg en voorzieningen hebben aangepast aan de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen

Onze oplossing

  • Behoeften van kwetsbare ouderen in kaart brengen via literatuuronderzoek, interviews met kwetsbare ouderen en focusgroepen met kinderen van kwetsbare ouderen
  • Ontwikkeling van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis
  • Tweejaarlijks de kwaliteitseisen voor het keurmerk aanscherpen en landelijk toetsen
  • Ontwikkeling van de online Keuzewijzer met (keuze-) informatie om de oudere patiënt wijzer en wegwijs te maken

Hoe zijn we te werk gegaan?

In 2013 ontwikkelden wij samen met de ouderenbonden het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Met literatuuronderzoek, interviews, een focusgroep, een belangvragenlijst en een sessie met diverse expertgroepen stelden we de kwaliteitsaspecten op, zoals afstemming van verschillende onderzoeken, aandacht voor medicijnen en leefstijl en seniorvriendelijke inrichting van de verpleegafdeling. Waar mogelijk maken we gebruik van bestaande data (IGZ). Iedere twee jaar scherpen we gezamenlijk de kwaliteitsaspecten aan en verzorgen wij de landelijke uitvraag bij ziekenhuizen. De resultaten verwerken we tot keuze informatie die we tonen in de Keuzewijzer voor seniorvriendelijke ziekenhuizen. Hierin is onder meer te zien hoe ziekenhuizen scoren op de kwaliteitsaspecten en welke ziekenhuizen het keurmerk hebben.

Wat is het resultaat?

Ziekenhuizen vinden deze doelgroep en het keurmerk belangrijk, dat blijkt uit de hoge deelname aan het onderzoek voor het keurmerk. Maar liefst 93% van de Nederlandse ziekenhuizen werkte het afgelopen jaar (2017) mee en 63 ziekenhuizen kregen het keurmerk SVZ toegekend. Dat zijn er drie meer dan in 2015, terwijl de kwaliteitseisen zijn verzwaard.

Ziekenhuizen komen ook in actie door de landelijke uitvraag. Zo worden ouderen sinds de eerste meting in 2013 vaker gescreend (geriatrische screening) op een verhoogd risico op een delirium, vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen. Daarnaast worden onderzoeken – voor ouderen met meerdere aandoeningen – steeds vaker goed op elkaar afgestemd, waarbij er rekening wordt gehouden met de belastbaarheid van de oudere.

Mediquest - Keuzewijzer SVZ

Keurmerktrajecten

Door een onderscheiding of keurmerk te ontwikkelen voor de zorg en ondersteuning die voldoet aan de eisen die u en uw doelgroep hiervoor opstellen, stimuleert u kwaliteitsverbetering. Zo krijgen aanbieders een prikkel om hun zorg vanuit consumentenperspectief verder te verbeteren of zich meer te gaan specialiseren.

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Augie Vissers – Projectmanager

“Ik zet mij graag in om inwoners-, cliënten- en patiënten(organisaties) inzicht te geven in het zorg- en ondersteuningsaanbod en de kwaliteit daarvan. Een belangrijke voorwaarde om het aanbod te kunnen kiezen dat bij je past.”

 

088 – 126 39 88

avissers@mediquest.nl