Home » Portfolios » GGZ Kwaliteits- statuut – TTP

GGZ Kwaliteitsstatuut – TTP

Vanaf 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ (generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet) verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut geeft cliënten inzicht in wat de GGZ-aanbieders geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Tien samenwerkende koepel- en beroepsorganisaties zochten naar een oplossing om data voor deze statuten te verzamelen, te beoordelen en publiceren.

De tien organisaties zijn: GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, het Nederlands Instituut voor Psychologen, MIND Landelijk Platform psychische gezondheid, Platform MEER GGZ, InEen, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland , P3NL de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en Zorgverzekeraars Nederland.

Wat was de wens van de koepel- en beroepsorganisaties?

 • Een onafhankelijke partij voor het volledige proces van het aanleveren van gegevens, beoordelen van de inhoud, en het doorleveren van de gegevens aan derde partij(en)
 • Inzicht in de kwaliteit van zorgverlening in de GGZ
 • Een eenduidige wijze van uitvraag van het statuut onder aanbieders, zowel voor vrijgevestigde aanbieders als voor instellingen
 • Publicatie van de gegevens vanuit de getoetste statuten op de website van het Zorginstituut Nederland
 • Het betrokken houden van de koepel- en beroepsorganisaties bij alle werkzaamheden en vraagstukken die voortkomen uit bovenstaande wensen

Onze oplossing

 • Een trusted third party (TTP), ook wel gegevensmakelaar, voor de verzameling, de continue validatie, het beheer en de doorlevering van de statuten volgens afspraken
 • Een website voor registratie van aanbieders en een aanlevermodule voor het indienen van het statuut
 • Een helpdesk voor hulpvragen van aanbieders die het statuut invullen
 • Een maandelijkse levering van de gekeurde statuten aan het Zorginstituut
 • Maandelijkse voortgangsrapportage aan de koepel- en beroepsorganisaties
 • Advies aan de koepel- en beroepsorganisaties voor het optimaliseren van de kwaliteit en actualiteit van de data, en doorontwikkeling van het statuut

Hoe zagen de aanpak en oplossing eruit?

Samen met de werkgroep met afgevaardigden van de koepel- en beroepsorganisaties hebben we de wijze van uitvragen uitgedacht, de website GGZ Kwaliteitsstatuut en de toetsingsprocedure ontwikkeld. Op de website maken aanbieders een account aan waarmee ze toegang krijgen tot het statuut. Via de website vullen aanbieders het statuut in, dat vervolgens getoetst wordt. Deze manier van gegevens verzamelen optimaliseren we continu op basis van hulpvragen van aanbieders.

Welk resultaat heeft onze oplossing gebracht?

Het invullen en aanleveren van een statuut is voor aanbieders eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Na 24 uur heeft de aanbieder duidelijkheid of zijn statuut goed- of afgekeurd is. Bij een getoetst statuut en akkoord voor doorlevering is de aanbieder ook zichtbaar op Zorginzicht.nl.

Het ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de aanbieder ervoor zorgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg en is hierdoor transparant naar zijn cliënten.

TTP GGZ

“Met het kwaliteitsstatuut brengen we de geboden zorg en het netwerk van professionals in beeld. Een mooie stimulans voor aanbieders om kritisch naar hun dienstverlening te kijken. En cliënten krijgen hiermee transparante informatie over waar zij terecht kunnen.”

– Pauline Smith, projectleider GGZ Kwaliteitsstatuut

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Pauline Smith – Projectleider