Home » Portfolios » Gemeente Den Haag: inzicht in resultaat Wmo met de GAS-methodiek en registratieportal

Gemeente Den Haag: inzicht in resultaat Wmo met de GAS-methodiek en registratieportal

Sinds 2015 levert de gemeente Den Haag jaarlijks aan duizenden inwoners ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente heeft inzicht in de kosten en de tevredenheid van cliënten, maar zocht een oplossing om ook de resultaten van deze ondersteuning in beeld te krijgen.

Wat was de wens van gemeente Den Haag?

  • Een praktische resultaatmeting met de GAS-methodiek
  • Een registratieportal voor centrale aanlevering van de resultaten
  • Veilig en betrouwbare informatieverzameling en –uitwisseling
  • Gebruiksvriendelijke processen en tools
  • Draagvlak onder aanbieders

Onze oplossing

  • GAS-methodiek vertalen naar doeltreffende en bruikbare meting voor gemeente Den Haag en aanbieders
  • Toetsing van de meting in een pilot
  • Aanscherpen van de meting en implementeren
  • Bouw van de registratieportal
  • Beheer van de portal

Hoe zijn we te werk gegaan?

Wim Bijl, projectmanager Sturing en Monitoring binnen de gemeente, benaderde ons voor de opdracht om resultaten binnen de Wmo in kaart te brengen.

Wim: “Ik kom uit de wereld van zorgverzekeraars. Ik ben directeur geweest van Multizorg, en vanuit die rol heb ik Mediquest leren kennen als een goede en prettige partner om mee samen te werken. Ik zag in de Wmo-wereld ruimte voor mogelijkheden die in de zorgverzekeringswet al worden benut. Toen we in 2016 een partij zochten die ons kon begeleiden en mogelijk op termijn ook de portal zou kunnen bouwen, dacht ik direct aan Mediquest. Het leek me een mooie kans om die werelden met elkaar te verbinden met een organisatie die die mogelijkheden al benut.

GAS-methodiek vertalen naar een bruikbare meting voor de doelgroep
De methodiek voor de meting was al door de gemeente bepaald en stond vast: resultaat zou gemeten worden met de Goal Attainment Scaling, de zogenaamde GAS-score. De GAS-methodiek werd nog niet toegepast in Nederland in de Wmo. Er was dus een methodiek, maar die kon niet zomaar worden toegepast op de specifieke doelgroep.

Wim: “Vanaf het begin trad Mediquest in de werkgroep op als adviseur en ondersteunden ze het proces. Gezamenlijk, met aanbieders en Mediquest, bepaalden we hoe de meting eruit ging zien en het technische aspect: hoe kunnen we het proces automatiseren? De ervaring van Mediquest met andere doelgroepen en metingen was daarbij relevant. Ze konden ons goed adviseren wat we vooral wel of niet moesten doen. Qua informatiebeveiliging of uitrol van de meting. Maar ook voor praktische invulling, om te zorgen dat zowel kleine als grote aanbieders er goed mee kunnen werken.

Wat is het resultaat?

De intensieve voorbereiding heeft geleid tot een strak meetproces en de recente ingebruikname van de registratieportal. Maar succesvol meten en registreren valt of staat met draagvlak onder de aanbieders.

Wim: “Ik merk dat door de zorgvuldigheid waarmee we dit hebben gedaan aanbieders goed begrijpen waarom de gemeente deze resultaatmeting wil. Ze waarderen het dat we dit doen en het levert hen ook informatie en sturingsmogelijkheden op die ze nog niet hadden. Het meenemen van de kennis uit andere projecten, die deels vergelijkbaar zijn, is voor mij de toegevoegde waarde van Mediquest. Voor de meting en portal en alle aspecten die daarbij komen kijken, waaronder de privacy, brachten ze veel ervaring mee die wij goed konden benutten bij de keuze die we moesten maken over de aanpak. Ik ben daar heel content mee en de gemeente Den Haag ook.”

Kennis en ervaring delen
Onderdeel van de samenwerking is dat we met Den Haag afspraken hebben gemaakt om de opgedane ervaring te delen met andere gemeenten.

Wim: “Dat is leuk. Het is toch iets innovatiefs en het is ook zo dat aanbieders er baat bij hebben dat een methodiek die door hen gedragen wordt ook breder wordt toegepast. Het is maatschappelijk geld, dus die kennis delen we graag met anderen.

Zo verscheen op 7 maart 2019 op binnenlandsbestuur.nl een artikel over de GAS-meting van de gemeente Den Haag: ‘Den Haag krijgt grip op wmo uitgaven’

Meer weten over resultaat meten en registeren in het sociaal domein?

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Augie Vissers – Projectmanager

“Ik zet mij graag in om inwoners-, cliënten- en patiënten(organisaties) inzicht te geven in het zorg- en ondersteuningsaanbod en de kwaliteit daarvan. Een belangrijke voorwaarde om het aanbod te kunnen kiezen dat bij je past.”

 

088 – 126 39 88

avissers@mediquest.nl