Home » Portfolios » Flevoziekenhuis – PROMs Orthopedie en continu patiënt- tevredenheid meten

Flevoziekenhuis – Excellent PROMs Orthopedie en continu patiënttevredenheid meten

Het Flevoziekenhuis wil meer inzicht in de ervaringen van hun patiënten, niet alleen voor artsen maar ook voor het management. Door ervaringen te meten kan de kwaliteit van zorg actief gemonitord en verbeterd worden. Daarom is het ziekenhuis gestart met het meten van patiëntervaringen met PREM en behandeluitkomsten met PROMs onder de patiënten van verschillende poli’s en behandelafdelingen. De PREM meting is ziekenhuisbreed uitgevoerd. De PROMs-uitvraag is gestart op de Orthopedie afdeling, waarbij het traject in samenwerking met de orthopeden is vormgegeven.

Wat was de wens van het Flevoziekenhuis?

  • Automatisch meten van de PROMs Orthopedie
  • Inzicht krijgen in behandeleffecten bij orthopedie
  • Een continue patiënttevredenheidsmeting
  • Een toegankelijke terugkoppeling van de resultaten

Onze oplossing

  • Implementatie van PROMs Manager voor het uitzetten van vragenlijsten vanuit het EPD
  • Gebruik van een SSO koppeling voor het inzichtelijk maken van de resultaten direct in het dossier van de patiënt
  • Implementatie van de MQ-dex voor het automatisch uitzetten van de PROMS meettrajecten en het continu uitnodigen van patiënten voor de PREM meting.
  • Het delen van de resultaten via rapportages in Cerium, inzichtelijk voor alle betrokkenen op afdelingsniveau

Hoe zijn we te werk gegaan?

De implementatie van de tooling voor beide meettrajecten is door ons uitgevoerd. Voor deze technische implementatie en de definitieve inrichting van de tooling hebben we nauw samengewerkt met het Flevoziekenhuis. Hierdoor sluit de tooling goed aan op het proces van de zorgprofessionals. Gezamenlijk met de orthopeden van het Flevoziekenhuis hebben we processen ingericht en intern draagvlak gecreëerd om de respons voor zowel de PROM als de PREM zo hoog mogelijk te krijgen.

Wat is het resultaat?

Het Flevoziekenhuis heeft de tooling staan om continu en geautomatiseerd patiëntervaringen en behandeleffecten voor orthopedie uit te vragen. Voor medewerkers beperkt dit de registratielast aanzienlijk. De resultaten van de metingen zijn altijd up-to-date en beschikbaar. Zorgverleners kunnen de uitkomsten gebruiken voor samen beslissen (PROMs) en vanuit het (afdelings)management kan gericht de kwaliteit van zorg verbeterd worden. De start van het project door de afdeling Kwaliteit en de hoge mate van betrokkenheid van de orthopeden zorgen voor succesvolle meettrajecten met resultaat.

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Anne Vogelaar – Projectleider