Home » Portfolios » Monitor Borstkanker- zorg voor BVN

Borstkankervereniging Nederland – Monitor Borstkankerzorg

Borstkankervereniging Nederland (BVN) behartigt de belangen van borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke of familiaire aanleg en hun naasten. Een van hun taken is hun doelgroep betrouwbare en toegankelijke informatie over de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland te bieden, zodat zij weloverwogen voor een ziekenhuis en behandeling kunnen kiezen.

Wat was de wens van BVN?

  • Patiënten en naasten in staat stellen om weloverwogen (kwaliteits)keuzes voor aanbieder en behandeling te maken
  • Het mogelijk maken en stimuleren dat patiënt en zorgverlener samen beslissen
  • Inzicht geven in kwaliteitsaspecten van zorg, zoals aanbod, behandelmethoden met de voor- en nadelen ervan en patiëntervaringen
  • Ontwikkeling van een keurmerk voor patiëntgerichte borstkankerzorg volgens het perspectief van BVN

Onze oplossing

  • Ontwikkeling van de Monitor Borstkankerzorg, gevuld met keuze-informatie (zoals aanbod, kwaliteit, wachttijden) over de borstkankerzorg in ziekenhuizen
  • Ontwikkeling van het roze lintje, jaarlijkse uitvraag bij en toetsing van de deelnemende ziekenhuizen
  • De uitvoer van een landelijk en continu patiëntervaringsonderzoek met de PREM-vragenlijst (Patient Reported Experience Measures)
  • Jaarlijkse analyse van data uit verschillende bronnen voor de landelijke benchmark mammacare

Hoe zijn we te werk gegaan?

In 2009 ontwikkelden wij de keuzewijzer Monitor Borstkankerzorg, waarin aanvankelijk informatie over het zorgaanbod, de kwaliteit ervan, de samenstelling van het behandelteam en de bereikbaarheid van de mammapoli werden getoond. Gezamenlijk en met patiënten stelden we criteria voor patiëntgerichte borstkankerzorg op en bepaalden we minimale criteria voor toekenning van het roze lintje. Gedurende de jaren is dit verder uitgebreid met patiëntervaringen uit de landelijke PREM-meting (tot half 2016 de CQi-meting). Jaarlijks scherpen we gezamenlijk de indicatoren aan, verzorgen wij een nieuwe uitvraag bij de ziekenhuizen en verwerken deze tot keuze-informatie en de toekenning van het roze lintje.

Wat is het resultaat?

Een zeer volledige keuzewijzer die in de driehoek patiënt – zorgaanbieder – zorgverzekeraar iedere partij de juiste informatie geeft om te kunnen kiezen voor betere zorg. Patiënten profiteren hierdoor van beter(e) (georganiseerde) borstkankerzorg. De transparante informatie geeft ziekenhuizen een prikkel om hun zorg verder te verbeteren. Er is onder andere meer aandacht gekomen het werken met vaste aanspreekpunten en mammateams zijn uitgebreid met een psycholoog, klinische geneticus en/of plastisch chirurg. Zorgverzekeraars hebben met de informatie duidelijke richtlijnen kwaliteitsaspecten mee te nemen in hun (selectieve) zorginkoop.

Screenshot Borstkanker Monitor

Keurmerktrajecten

Door een onderscheiding of keurmerk te ontwikkelen voor de zorg en ondersteuning die voldoet aan de eisen die u en uw doelgroep hiervoor opstellen, stimuleert u kwaliteitsverbetering. Zo krijgen aanbieders een prikkel om hun zorg vanuit consumentenperspectief verder te verbeteren of zich meer te gaan specialiseren.

Meer van onze oplossingen zien?

Vragen? Ik help u graag verder!

Pauline Smith – Projectleider