Wij zijn Mediquest

Home » Over ons » Onze ambitie

Onze ambitie

Wij willen dat iedereen die zorg of ondersteuning zoekt of aanbiedt op belangrijke momenten de juiste keuze voor kwaliteit maakt. Daarom stimuleren wij zorgprofessionals om steeds meer te vertrouwen op de kracht van data.

Met data-gedreven informatie komen veranderingen en keuzes niet voort uit aannames of modeverschijnselen, maar uit wat ís. Door objectieve informatie toegankelijk aan te bieden, maken we het voor professional en consument eenvoudiger om op beslissende momenten met elkaar in gesprek te gaan en samen te kunnen kiezen voor kwaliteit van leven. Voor zorgprofessionals is onze informatie in te zetten om onderling in gesprek te komen, van elkaar te leren en te specialiseren.

Zo weloverwogen kiezen en verbeteren, met alle informatie die daarvoor nodig is, dát gaat uiteindelijk waarde geven aan de zorg.

Onze missie

Wij zorgen voor relevante en toegankelijke informatie, zodat professional en consument samen betere zorgkeuzes maken. En we maken die informatie steeds beter en completer.

Wij vergroten transparantie in het aanbod en de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Maar we maken ook zichtbaar wat we nog niet weten. Slim datagebruik geeft informatie met een voorspellende waarde. Waarom heeft dezelfde behandeling bij de ene patiënt het gewenste effect en bij de andere niet? Waar kunnen we preventief te werk gaan om complicaties te voorkomen? En hoe zijn we voorbereid op zorgvragen in de toekomst?

Onze visie

Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om zorg en ondersteuning goed en tegelijkertijd betaalbaar te houden. Hoe? Met het juiste inzicht.

Inzicht in de kwaliteit van zorg en ondersteuning leidt tot betere keuzes. Hierbij werken wij vanuit het perspectief van de patiënt, cliënt, verzekerde, inwoner, kortom: van iedereen. Want iedereen komt vroeg of laat met de zorg in aanraking.

Vandaag de dag wordt dat Value Based Healthcare genoemd. Of zinnige en zuinige zorg. Of gepaste zorg. Het maakt ons niet uit hoe u het noemt; het zijn allemaal termen die in meer of mindere mate elementen bevatten van wat wij al jarenlang doen en waar onze expertise ligt.

Zo zorgen wij voor informatie met impact

Wij zijn objectief

Wij hebben er geen belang bij dat de ene stakeholder meer voordeel haalt uit onze oplossingen dan de andere. We werken onafhankelijk en zorgen voor objectieve informatie, die geen ander doel dient dan de beste keuze en uitkomst voor de consument.

Mediquest is open

Wij zijn open

Een open aanpak is voor ons vereist om onze maatschappelijke taak goed te vervullen. Transparantie is een aanjager voor verandering en verbetering en leidt tot meer begrip. We maken daarom resultaten inzichtelijk en toegankelijk en delen onze methodieken en algoritmes.

Mediquest is consistent

Wij zijn consistent

Wij verzamelen data, continu en consequent, en zorgen voor herhaalbaar en doorlopend onderzoek. Dat geeft goed inzicht door de tijd en vergroot de efficiëntie en effectiviteit van onderzoek en verbeteracties voor onze klanten.