Home » Over ons » Kwaliteit & privacy

Kwaliteit & privacy

Algemeen

Onze oplossingen zijn gebouwd op en met data, dus vanzelfsprekend heeft kwaliteitsbewaking en informatiebeveiliging onze volle aandacht.

De kwaliteit en beveiliging van informatie bewaken is niet iets wat enkele personen bij Mediquest doen, maar iets waar iedereen bij ons bewust aan werkt. Om goed te leren en verbeteren is het nodig om elkaar en onze processen scherp te houden. We hebben daarom een open en veilige cultuur gecreëerd waarin iedere medewerker van Mediquest, ongeacht functie, een incident, afwijking of verbeterpunt kan melden in ons signaalsysteem.

Wij werken volgens een kwaliteitsmanagementsysteem en heldere procedures. De informatiebeveiligingsmanager, functionaris gegevensbescherming en kwaliteitsmanagers van Mediquest zien er continu op toe dat we werken volgens dit systeem en scherpen waar nodig processen aan. Ze monitoren het signaalsysteem en zorgen voor passende maatregelen als antwoord op binnengekomen signalen. Ook zorgen ze er met interne kennissessies voor dat medewerkers een hoog kwaliteitsbewustzijn houden en op de hoogte zijn van ontwikkelingen.

Certificeringen 

Met onze certificeringen voldoen wij aan alle door het Zorginstituut Nederland gestelde richtlijnen voor onderzoek en de taken die daarbij horen, zoals steekproeftrekkingen, het werken met gegevens en het uitvoeren van patiëntonderzoek.

Wij zijn er trots op dat wij in Nederland als een van de eerste partijen in de zorg in 2015 de ISO-27001 / NEN7510-certificering voor gehele organisatie behaalden. Dat betekent dat we gecertificeerd zijn voor de uitvoer van al onze bedrijfsactiviteiten.

Onze certificeringen
Jaar van toetsing: 2017/2018

 • ISO-9001
  Ons ISO-9001 certificaat is een waarborg dat wij voldoen aan de eisen van klanten, wet- en regelgeving die van toepassing zijn op onze producten en de beveiligingseisen die wij zelf hebben opgesteld.
  Tot 1 juni 2016 was de CIIO certificering verplicht voor de uitvoer van CQi-onderzoek. Wij hadden dat certificaat in bezit. Toen bekend werd dat in 2016 die accreditatie verviel, hebben wij de certificering voor ISO-9001 op advies van het Zorginstituut behaald.
  Certificaat behaald in 2016.
 • ISO-27001
  Ons ISO-27001 certificaat is een waarborg dat wij voldoen aan de eisen voor het vaststellen, implementeren bijhouden en continu verbeteren van ons kwaliteitsmanagementsysteem voor informatiebeveiliging. De ISO-27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging.
  Behaald in 2015
 • NEN7510
  Ons NEN7510 certificaat is een waarborg dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonlijke gezondheidsinformatie is beschermd.
  De NEN7510 hangt sterk samen met ISO-27001, maar is specifiek gericht op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg.
  Behaald in 2015
 • LROI
  Ons LROI certificaat is een waarborg dat wij door de Nederlandse Orthopedische Vereniging gecertificeerd zijn voor het meten van PROMs Totale Heupprothese volgens de LROI standaard.
  Behaald in 2014

Voor de ISO- en NEN-certificering worden wij jaarlijks getoetst door de onafhankelijke externe certificatie-instelling DVN-GL. Zij toetsen of wij onze processen volgen zoals die zijn omschreven in ons kwaliteitsbeleid en of we daarmee aan de minimale eisen voldoen.

nen-7510
iso27001
iso-9001

Veilig werken en communiceren

Kwaliteit en veiligheid is niet iets wat wij alleen doen. Daar hebben we ook onze klanten en samenwerkingspartners bij nodig. Zo hebben wij ons e-mailverkeer met TLS beveiligd. TLS zorgt ervoor dat de informatie die wij via e-mail verzenden en ontvangen beveiligd is. Deze beveiliging is gewaarborgd op voorwaarde dat de andere partij (verzender of ontvanger) ook TLS accepteert.

Daarnaast onderschrijven wij de ICC/ESOMAR, de Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek en data-analyse. .

Privacy statement

Als u deelneemt aan een onderzoek, wat gebeurt er dan met uw (persoons)gegevens?

Wij stimuleren transparantie in de zorg en het sociaal domein en dat betekent dat deze informatie voor consumenten duidelijk en vindbaar moet zijn. Hoe worden gegevens verwerkt, door wie en wat zijn hun rechten?

In ons privacy statement leest u hoe wij omgaan met (persoons)gegevens en wat respondenten van ons mogen verwachten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen of opmerkingen? Wij helpen u graag verder. Neemt u hiervoor contact met ons op via kwaliteit@mediquest.nl.